Løber fra Brexitaftale:

Storbritannien forbyder fiskeri i britisk farvand

Tobis.

Det vækker harme i dansk erhversfiskeri, at Storbritannien lukker for fiskeriet af tobis i på den britiske del af Doggerbanke og dermed løber fra Brexitaftalen.

Da EU og Storbritannien nåede til enighed om betingelserne for Brexit, var det et afgørende element, at EU’s fiskere fortsat kunne fiske i britisk farvand - Et element, som EU’s fiskere betalte dyrt for at få Storbritannien til at indvillige i.

Storbritannien har dog nu valgt at løbe fra den aftale, hvilket betyder, at briterne vil forbyde fiskeri efter tobis på den britiske del af Doggerbanke fra den 26. marts i år.

Lukningen gennemføres med det argument at ville beskytte fuglelivet, men ifølge Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) er der dog ikke videnskabelig dokumentation for, at lukningen vil have den ønskede effekt. Beslutning vækker derfor harme i fiskerierhvervet, som peger på, det er et stort og principielt problem, hvis Storbritannien uden konsekvenser kan løbe fra Brexitaftalen.

"Det her er en ydmygelse af EU. Med Brexitaftalen betalte danske fiskere dyrt for adgang til britisk farvand. Nu løber Storbritannien fra aftalen. Det er under al kritik. Derfor skal den her sag rejses på allerhøjeste niveau. For det kan ikke være rigtigt, at Storbritannien bare får lov at løbe fra de aftaler, de laver med EU. Slet ikke når der intet fagligt belæg er til stede," lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Regeringen skal kæmpe

Hver år landes der cirka 100.000 tons tobis i Danmark til en værdi på over 300 millioner kroner fra det pågældende område, hvorfor en lukning af områder kommer til at kunne mærkes i fiskeriet. Derfor skal regeringen kæmpe til sidste blodsdråbe lyder det fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO).

"Lukningen får store negative økonomiske konsekvenser for dansk fiskeri. Og Brexit har i forvejen ramt os hårdt. Det kan vi simpelthen ikke være tjent med. Derfor opfordrer vi til, at regeringens topministre tager kontakt til Storbritannien og til EU. Hver en sten skal vendes, og der skal kæmpes til det sidste," lyder det fra formand for DPPO, Jens Schneider Rasmussen.

Brexitaftalen skal overholdes

Det er ikke kun fiskeriet, der rammes af lukningen - Også for fiskeolie og fiskemelsindustrien kommer det med store konsekvenser. Landingerne af tobis fra særligt det britiske område har nemlig dannet grundlag for en dansk eksport af fiskeolie og fiskemel på i alt 2,7 milliarder kroner siden 2015.

"Det er alvorligt, hvis EU og statslederne i EU lader Storbritannien løbe fra deres aftale. Det er en meget kritisk situation. Der er tale om betydelige værdier for Danmark og det er vores klare overbevisning, at der her er tale om brud på aftalens ordlyd om, at der skal tildeles gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande. De juridiske implikationer af den britiske beslutning bør undersøges til bunds og mulighederne for søgsmål afklares," siger Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

Intet fagligt belæg

DTU Aqua har gennemført en evaluering af fiskeriet efter tobis og konkluderet, at der ikke ses varige negative effekter af tobisfiskeriet i havmiljøet, ligesom DTU Aqua konkluderer, at tobisbestandens størrelse ikke påvirker andre fiskebestande, bestanden af havpattedyr og bestanden af havfugle.

Storbritannien og EU bad fornyligt i fællesskab ICES vurdere tobis-bestandens betydning som fødegrundlag for blandt andet havfugle. ICES besvarede denne opgave i november 2023 ved at slå fast, at den biologiske rådgivning for tobis er økosystembaseret og dermed tager højde for, at tobis også udgør en del af fødegrundlaget for havfugle og andre rovdyr. Derfor vækker det undren, at man ser bort fra resultaterne af denne.

Powered by Labrador CMS