Stafetten:

Skævvridning af Danmark

Carsten Beith. Foto: Privat
Carsten Beith.

Det nyligt fremsatte forslag om en kilometer – baseret vejafgift for lastbiler over 12 tons er gift for vores erhverv. De gode tanker om et Danmark i balance og et Danmark, som hænger sammen, er blot tomme ord med indførelsen af en kilometerbaseret afgift på lastbiltrafik.

Publisert Sist oppdatert

Om Stafetten

I hver udgave af FiskerBladet giver vi ordet til en gæsteskribent, som får lov til at sætte fokus på noget, som rører dem og fiskeriet.

Indlægget er et udtryk for skribentens personlige holdning.

Carsten Beith modtog stafetten fra direktør for Danske Fiskeauktioner A/S, Michael Lodahl.

Regeringen vil indføre en afgift på cirka 1,30 kroner per kørt kilometer fra og med 2025, og frem mod 2030 bliver det endnu dyrere, idet afgiften ender med at gælde de samlede danske vejnet – og i sidste ende også mindre lastbiler under 12 tons. Det siger sig selv, at hvormed den danske fiskeindustri er placeret, så vil det gøre ondt på et i forvejen trængt erhverv, idet vi jo alt andet lige har længere afstande at transportere vores fisk over. Vi i Nord- og Vestjylland har meget industri i forhold til antallet af indbyggere, og der transporteres store mængder gods til eksport, som er til gavn for hele landet.

Alene fra Hanstholm til Padborg tilbagelægges der over 2 millioner kilometer godstransport årligt. Det rammer ikke bare vognmændene, men hele vores erhverv og konkurrenceevne, som i forvejen er påvirket af en udfordret infrastruktur.

Hvad er så meningen med det hele? – Jo, man vil forsøge at adfærds regulere transportsektoren til at udføre mere grøn transport. Jeg er med på at grønne incitamenter er vigtige, men de skal altså give mening. Det kan ikke hjælpe at adfærdsregulere, hvor det endnu ikke er muligt at skifte til grønnere alternativer.

Lastbiler tanker fortsat diesel og er – for nuværende – ikke udviklet, så det er muligt at påvirke incitamentet, idet de tekniske løsninger i form af el og brint på lastbilområdet endnu ikke er til stede. Ej heller er den tekniske infrastruktur til stede, hvis lastbiler rent faktisk var designet til at køre på grønne drivmidler som el og brint.

Jeg forstår ikke, at man bevidst vil skade yderområderne. Der bør i stedet skabes incitamenter, som motiverer til en mulig grøn omstilling, der bringer Danmark bedre i balance og styrker vores internationale konkurrenceevne.

Effekten bliver blot en ekstraregning (læs skat), som nødvendigvis bliver sendt videre til køberen af transport og igen videre til den endelige forbruger. Denne ‘skat’ skaber ulige konkurrencevilkår for produktions-Danmark i yderområderne. Vi bliver sat tilbage i vores konkurrenceevne i et internationalt marked hvor rammebetingelserne – og dem er der mange af i Danmark i forvejen – bliver udslagsgivende for, hvor godt vi kan omsætte fisk i årene fremover.

Den danske fiskeindustris import og eksport af fisk og skaldyr til og fra Danmark slog alle rekorder i 2022, når vi måler i værdi, men mængderne har været faldende. Det klare billede er, at øgede omkostninger til råvareindkøb, transport og alle øvrige input i produktionen delvist er overført i prisforhøjelser, der igen har forårsaget et fald i forbruget af fisk og fiskevarer. Denne udvikling forstærkes med denne kilometerafgift.

Det, der er lagt op til med denne aftale, er desværre både helt sort og helt skævt.

Hermed giver jeg stafetten videre til havnechef på Hanstholm Havn, Søren Zohnesen.

Powered by Labrador CMS