Fiskerfartøj søges til at deltage i forsøgsfiskeri med bomtrawl

Arkivfoto: Chris King / Unsplash

DTU Aqua søger ét fiskerfartøj, som i et forsøgsfiskeri skal bidrage til at dokumentere bomtrawl med kædemåtters påvirkning af bunden. Forsøget vil foregå i ICES-område 3AN (Skagerrak).

Publisert Sist oppdatert

DTU Aqua vil i et videnskabeligt projekt lave forsøg med fiskeriets påvirkning af havbundens habitater i Jammerbugt.

Forsøget er planlagt til gennemførelse under EMFF-projektet “Mapping of seabed habitats and impacts of beam trawling and other demersal fisheries for spatial ecosystem-based management of the Jammer Bay (JAMBAY)”.

Forsøget har til formål at undersøge de fysiske og biologiske påvirkninger af havbunden ved fiskeri med bomtrawl med kædemåtter efter konsumfisk med et kommercielt bomtrawlsfartøj.

Forsøgets resultater kan på sigt anvendes af fiskeri-, miljø-, og areal-plans forvaltere i Danmark og EU. Desuden bidrager resultaterne til den internationale videnskabelige udvikling af økosystembaserede forvaltningsmetoder.

Krav til det deltagende fartøj

DTU Aqua søger ét fartøj til at deltage i togtet. Fartøjet skal opfylde følgende krav for at komme i betragtning til at deltage i forsøget:

 • Fartøjet skal være en bomtrawler >40 meter med motorkraft til at fiske med en bomtrawl med kædemåtter på sandbund og blandet stengrund.
 • Fartøjet skal være anvendeligt til lovligt fiskeri efter konsumfisk med bomtrawl med kædemåtter.
 • Fartøjet skal være udstyret med bomtrawl med kædemåtter tilpasset konsumfiskeri efter fladfisk (rødspætter). Redskabet skal være lovligt under dansk lovgivning.
 • Fartøjet skal være tilgængeligt fra 1.-26. maj 2023. Endelig(e) togtperiode(r) aftales mellem fartøjet og DTU Aqua.
 • Fartøjet skal være anvendeligt til bomtrawlfiskeri med kædemåtter i områderne: 4AB (nordlige og centrale Nordsø) og 3AN (Skagerrak) inden for Dansk EEZ.
 • Fartøjet skal have en ekstra soveplads (ud over dem til skipper og besætningsmedlemmer), i en ekstra kahyt.
 • Fartøjet skal have plads til en oparbejdnings-opstilling på ca. 6 m2.
 • Fartøjet og fartøjets besætning skal have erfaring med bomtrawlsfiskeri efter fladfisk til konsum og gerne erfaring fra lignende forsøgsfiskerier.
 • Forud for havbundsforsøget i Jammerbugt (Skagerrak, 3AN), skal redskabets rigning testes ved forsøgsfiskeri i Nordsøen (4AB), dvs. uden for Jammerbugt.
 • Forsøgsfiskeriet i Jammerbugt skal foregå på to udvalgte lokaliteter, henholdsvis på sandbund og på blandet stenbund, på ca. 20-35 meters dybde. De to specifikke lokaliteter i Jammerbugt udvælges af DTU Aqua inden for projektets forsøgsområde. De præcise positioner for forsøgsfiskeriet anvises forud for forsøget af DTU Aqua, baseret på DTU Aqua’s forundersøgelser i primo maj 2023.
 • På hver af de to lokaliteter fiskes henholdsvis 1 gang og 3-5 gange i to separate trawlspor af 1-2 km længde. Trawlsporene skal logges og de præcise positionsdata for alle trawlspor skal overføres til DTU Aqua.
 • Forsøgsfiskeriet i Jammerbugt gennemføres over 1-3 dage afhængig af lokaliteter og vejrlig.
 • Fartøjet vil blive tildelt 2.5 tons kuller og 2.5 tons torsk i Nordsøen og 2.5 tons kuller og 2.5 tons torsk i Skagerrak for deltagelse i forsøget, men vil selv skulle sørge for at dække fangst af rødspætter og øvrige eventuelle bifangster. Fangsten skal landes ved akkrediteret vejer og måler.
 • Ændringer f.eks. pga. for dårligt vejr til fiskeriforsøget aftales med fartøjet ud fra de konkrete omstændigheder.
 • Fartøjet skal overholde de aftaler, der indgås med DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt overholde betingelserne i de tilladelser, der bliver udstedt til fartøjet.
 • Fartøjet skal være antageligt.

Fartøjer, der ikke opfylder de ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Kompensation

Fartøjet vil blive tildelt 2.5 tons kuller og 2.5 tons torsk i Nordsøen og 2.5 tons kuller og 2.5 tons torsk i Skagerrak for deltagelse i forsøget. Kompensationen dækker op til 10 dages forsøg.

Kompensationen dækker alle omkostninger, herunder udgifter til skipper, besætningsmedlemmer, revisor og administration, samt fiskeredskaber, vedligeholdelse og udbedring af eventuelle skader på fartøj eller redskaber.

Den tildelte kvote er gældende for hele året 2023, og der foreligger ikke noget krav om, at kvoten skal fiskes samtidigt med at forsøget udføres. Kvote uddeles samtidig med forsøgsstart.

Sådan ansøger du

Ønsker du at ansøge om at deltage, skal du udfylde bilag 2.3: ”Tilbud til deltagelse i projektet” samt en tro og love-erklæring, som sendes til DTU Aqua på e-mail: gdi@aqua.dtu.dk med Fiskeristyrelsen cc (forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk).

Hent bilag 2.3 med tro og love-erklæring

I mailens emnefelt skal der stå ”Ansøgning om bomtrawlsforsøg i Jammerbugt” samt fartøjets ”havnekendingsnummer”, ”EU-identifikationsnummer” og ”navn”.

Ansøgningen skal være modtaget senest d. 19. april 2023. kl. 16.00

Såfremt der modtages flere ansøgninger, som opfylder de oplistede krav, vil der blive foretaget lodtrækning blandt ansøgerne.

Har du spørgsmål til forsøget, kan du kontakte den projektansvarlige fra DTU Aqua, Grete E. Dinesen på email: gdi@aqua.dtu.dk

Powered by Labrador CMS