Sandfodringsprojekt genopbygger kysten i nordjysk kommune

Foto: Hjørring Kommune

Nye opmålinger ved Harerenden viser, at tilført sand bygger revlerne højere og bredere. Havbunden er hævet op til 2,5 meter.

Publisert

Hjørring Kommunes vestvendte kyst har en af landets største erosionsrater. I gennemsnit trækker kysten sig naturligt tilbage med 1-2 meter om året, og for at modvirke erosionstruslen mod sommerhuse, infrastruktur, natur- og rekreative områder dannede den nordjyske kommune i 2020 et samarbejde med 12 grundejerforeninger og Skallerup Seaside Resort A/S om et stort fælles sandfodringsprojekt.

Det fælles sandfodringsprojekt opnåede tilskud fra statens pulje til kystbeskyttelse. I projektet er der foreløbig sandfodret med i alt cirka 330.000 kubikmeter på strækningerne ved Nr. Lyngby, Mårup, Harerenden, Skallerup, Nørlev og Udemarken siden foråret 2021.

Grundejerforeningen Harerenden tog ved projektets start initiativ til at få lavet detaljerede opmålinger af sandbunden under vandoverfladen. Der blev opmålt inden start på projektet og igen i foråret 2022, noget tid efter gennemførsel af 2. fodringskampagne.

Forskellen mellem de to målinger viser, at bunden i nogle områder er hævet op til 2,5 meter. Det tilførte sand har især hævet højde og bredde af 2. revle.

”Jeg er meget glad for, at vi i Hjørring Kommune kan opnå et stærkt og effektivt samarbejde med så mange borgere om at få reduceret vores problemer med erosion af kysten. Et projekt uden lige på landsplan!,” lyder det fra formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Søren Homann.

”Opmålingen er et fantastisk redskab, som hjælper os med at formidle effekten af projektet overfor vores medlemmer i foreningen,” siger formand for Sommerhusforeningen Harerenden, Per L. Pedersen.

Formålet med sandfodring er blandt andet at forstærke revlerne. Kraftigere revler kan tage energi ud af bølgerne og derved nedsætte erosionen på kysten. Ved sandfodring, der overstiger de naturligt fraførte mængder, kan kyst og strand desuden genopbygges.

Netop nu fodres for tredje gang med yderligere 150.000 kubikmeter sand – en fodring, der udføres med skibet Freja R.

Powered by Labrador CMS