Straksregulering:

Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen har udsendt straksregulering nr. 13 2024 om midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2408.

I perioden fra og med onsdag den 13. marts 2024 og 21 dage frem, til og med tirsdag den 2. april 2024 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Område prøve nr. RTCDNK2408

1) 57° 52,5 N 010° 19,5 Ø

2) 57° 54,0 N 010° 23,7 Ø

3) 57° 51,3 N 010° 33,6 Ø

4) 57° 47,2 N 010° 20,7 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1659 af 11. december 2023 om regulering af fiskeriet.

Meddelelsen træder i kraft den 13. marts 2024 og er gældende til og med den 2. april 2024.

Powered by Labrador CMS