Straksregulering om midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Foto: Cristian Palmer / Unsplash

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om straksregulering nr. 53 – 2023 om midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2338.

Publisert Sist oppdatert

I perioden fra og med onsdag den 22. november 2023 til og med tirsdag den 12. december 2023 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

58° 01,2 N 010° 02,6 Ø
58° 01,1 N 010° 15,1 Ø
57° 52,4 N 010° 19,3 Ø
57° 52,4 N 010° 10,7 Ø
57° 56,8 N 010° 10,3 Ø
57° 57,0 N 010° 01,9 Ø
Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.
  • tejner
  • kammuslingeskraber
  • hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet, jf. bilag 4.

Meddelelsen træder i kraft den 22. november 2023 og er gældende til og med den 12. december 2023.

Powered by Labrador CMS