Straksregulering om midlertidig lukning af områder i Skagerrak

Arkivfoto: Knut Troim / Unsplash

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om straksregulering nr. 54 om midlertidig lukning af to områder i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2339 og RTCDNK2340.

Publisert Sist oppdatert

I perioden fra og med onsdag den 29. november 2023 til og med tirsdag den 19. december 2023 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

Område prøve nr. RTCDNK2339

57° 46,8 N 009° 26,0 Ø
57° 40,6 N 009° 32,7 Ø
57° 36,9 N 009° 20,1 Ø
57° 43,2 N 009° 15,4 Ø

Område prøve nr. RTCDNK2340

57° 44,6 N 010° 03,4 Ø
57° 46,2 N 010° 21,4 Ø
57° 43,3 N 010° 22,4 Ø
57° 41,8 N 010° 04,1 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.
  • tejner
  • kammuslingeskraber
  • hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet, jf. bilag 4.

Meddelelsen træder i kraft den 29. november 2023 og er gældende til og med den 19. december 2023.

Powered by Labrador CMS