Forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak

fisk
Arkivfoto

Fiskeristyrelsen har udsendt straksregulering nr. 47 – 2023 om forhøjelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen og Skagerrak.

Publisert Sist oppdatert

Idet det skønnes, at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af torsk i Nordsøen (2A3AX4) og Skagerrak (3an) ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, forhøjes de fastsatte MAF-rationer jf. reguleringsbekendtgørelsens § 102.

Jf. § 91 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes direkte eller indirekte af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer.

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover. 6.300 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2023 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 2.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 3.000 kg

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen trådte i kraft den 6. november 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 medmindre andet meddeles.

Powered by Labrador CMS