Arbejdet med nordjysk fisketrappe er gået i gang

Fjernelsen af fisketrappen vil bl.a. give bedre fiskevand i hele Uggerby Å. Foto: Hjørring Kommune
Fjernelsen af fisketrappen vil bl.a. give bedre fiskevand i hele Uggerby Å.

Efter at være sat på pause i knapt to år, kan realiseringen af vandplanprojektet omkring fisketrappen i Bindslev nu sættes i gang.

Publisert Sist oppdatert

En klage satte i 2021 et projekt om en fisketrappe i den nordjyske by Bindslev på ufrivillig pause mens Klagenævnet behandlede klagen. Nu har det tilpassede projekt så været i fire ugers høring, og der er ikke indkommet nye klager, og dermed kan maskinerne langt om længe sætte skovlen i jorden på Danmarks måske største vandplanprojekt.

Projektet finansieres ved tilskud fra EU på 20 millioner koner – under forudsætning af, at tidsrammen overholdes, og det er der altså udsigt til nu.

“Vi har imødeset Klagenævnets afgørelse med stor spænding, for der er mange penge på spil i projektet. Nu kan vi endelig komme i gang og få realiseret projektet indenfor den fastsatte tidsramme,” siger formand for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg, Søren Homann, i en pressemeddelelse.

Fisketrappen er i følge Statens vandplaner udpeget som en spærring for fisk i vandløbet. Derfor har kommunen en bunden opgave i at skabe fri passage i området omkring den nuværende fisketrappe. Realiseringen af projektet vil åbne op for 210 kilometer vandløb opstrøms.

Det vil på sigt medføre bedre fiskevand i hele Uggerby Å, og dermed øget lystfiskerturisme. Det vil også forbedre leveforholdene for mange forskellige vandlevende dyr og planter.

Samtidig vil projektet ændre området omkring den nuværende fisketrappe og det gamle elværk markant – et område, som rigtig mange kender og holder af. Derfor har en følgegruppe med repræsentanter for lokale interessenter været inddraget i dialog omkring projektet.

“Det har været vigtigt for alle involverede, at de rekreative værdier i området bliver bevaret. Derfor er der gjort et stort arbejde for at genskabe et naturskønt område, som stadig vil være et yndet udflugtsmål med mange rekreative formål. Det arbejde ser vi frem til at komme i gang med og vi glæder os til at se det færdige resultat til efteråret,” siger Søren Homann.

Tidsplanen for projektet, der skal være afsluttet inden årets udgang, er dog stram, og de store maskiner rykkede derfor ind allerede tirsdag i denne uge. Derfor er området blevet afspærret og kommunen opfordrer til, at man af sikkerhedshensyn følger skiltningen på stedet.

Powered by Labrador CMS