Makrellen under lup – S205 Ceton opmåler bestanden i Nordsøen

Skibet S 205 Ceton står igen i år for forsøgsfiskeriet i forbindelse med makrelsurveyen.Foto: DPPO
Skibet S 205 Ceton står igen i år for forsøgsfiskeriet i forbindelse med makrelsurveyen.

I år er det femte år, at S205 Ceton er med i samarbejdet om at bringe forskere fra DTU Aqua ud på Nordsøen for at opmåle makrelbestanden.

Publisert

I den pelagiske sektor har makrellen uden tvivl været et helt særligt fokuspunkt det sidste lange stykke tid. Danmark står på nuværende tidspunkt uden en aftale om makrelkvote, og Norge har ikke længere adgang til at fiske i den britiske zone.

Med det pågående ‘slagsmål’ om makrelkvoten, er det vigtigere end nogensinde før at skabe et retvisende overblik over bestanden. Derfor er DPPO og Ceton gået sammen om, i samarbejde med DTU Aqua, at udvide det internationale makreltrawl survey, således at det også dækker Nordsøen. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Udover at undersøge makrellens udbredelse og bestandsstørrelse, er der også fokus på at belyse makrellens betydning for Nordsøens økosystem. Det er i år, femte gang at togtet gennemføres, hvilket også betyder at der er forhåbning om, at det snart kan bidrage med information til ICES bestandsvurderingen.

S205 Ceton stævnede i starten af juli ud fra Skagen Havn. Den normale besætning var på det ni dage lange togt forøget med tre deltagere fra DTU-Aqua; Kai Wieland (togtleder), Per Christensen og Kasper Schaltz. Da de kom tilbage i havn, var skibet ikke kun lastet med fisk, men også med ny viden om bestanden, der kan få indflydelse på fremtidens fiskeriforvaltning.

”Igen i år var togtet finansieret af forsøgskvotemidler, hvilket dog viste sig at være lidt af en udfordring i og med at hele makrelkvoten endnu ikke er uddelt. Heldigvis var Styrelsen, Aqua og ikke mindst Ceton fleksible, og derfor ser alt ud til at vi får dækket nok stationer til at årets togt er sammenligneligt med de tidligere år,” lyder det fra togtlederen.

Togtet er en del af EHFF-projektet Easimack, som blev søsat for at være med til at belyse mængden af makrel i Nordsøen. Togtet sker i samarbejde med IESSNS (International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas) og det internationale Havundersøgelsesråd ICES, som er grundlag for biologernes årlige rapporteringer til EU, der i sidste ende er med til at afgøre, hvor meget fiskerne må fange. Netop derfor er projektet også spændende fra en politisk vinkel, fordi resultaterne på sigt kan have indflydelse på kvotefordelingsspørgsmål.

Powered by Labrador CMS