Fiskefartøj søges igen til at deltage i tobis-mærkningstogt

Tobis

DTU Aqua søger 1 fiskefartøj, som vil deltage i TRUST-projektets tobismærkningstogt i 7 sammenhængende dage i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r.

Publisert

Det dedikerede mærkningstogt skal gennemføres under tobisfiskerisæsonen i perioden uge 18-22. Præcise startdatoer for perioden aftales hurtigst muligt efter udvælgelse af fartøj. Der kan udelukkende fanges tobis til mærkning, og ikke til landing, under tobismærkningstogtet.

Projektet gennemføres af DTU Aqua, som ved udførelse af forsøget ønsker at opnå fysiske beviser for tobisens migrationer indenfor og mellem forvaltningsområder. Ved dette mærkningstogt fokuseres der på migration på tværs og mellem forvaltningsområder, med et mål om at mærke 5.000 tobis på et antal banker fordelt på forskellige forvaltningsområder (1r, 2r og 3r) og EEZ (EU).

Det deltagende fartøj vil blive tildelt tobiskvote beregnet ud fra den charterpris, fartøjet oplyser. Fartøjets oplyste charterpris vil blive rimelighedsvurderet og kvoten vil blive tildelt umiddelbart efter gennemførelse af forsøgsperioden.

Projektets formål og resultater

Projektets formål er at danne et mere solidt geografisk bestandsgrundlag for den MSY-baserede forvaltning af tobis i Nordsøen. Dette gøres gennem mærkning af tobis i udvalgte områder, således at genfangstresultaterne enten kan konsolidere eller forkaste hypoteser om tobisens migration på forskellige geografiske skalaer og dermed bidrage med ny viden til forvaltningen af tobis i Nordsøen.

DTU Aqua vil deltage i fiskeriet med to ansatte på fartøjet til udførelse af selve mærkningen.

DTU Aqua vil til forsøget udarbejde en forsøgsprotokol, som fartøjet skal følge. Denne vil blive præsenteret for fartøjet inden projektet påbegyndes.

Krav til det deltagende fartøj

Der stillende følgende krav til fartøjer, som ønsker at komme i betragtning til at deltage i forsøget:

 • Fartøjets besætning skal have erfaring med tobisfiskeri.
 • Der kan ikke fiskes efter tobis til landing under forsøget, ej heller på egen kvote.
 • Fartøjet skal under togtdagene medbringe og kunne anvende både eget tobisredskab samt en modificeret muslingskraber som stilles til rådighed af DTU Aqua
 • Fartøjet skal være tilgængeligt 7 sammenhængende dage i perioden uge 18 – 22 i 2023, endelig togtperiode aftales mellem fartøj og DTU Aqua. Eventuelle Perioder, hvor fartøjet ikke kan deltage, skal angives i ansøgningen.
 • Der tages forbehold for dårligt vejr og andre uforudsete forhold, der kan ændre forsøgsperioden. Forsøgsperioden forlænges, hvis muligt ved eventuelle liggedage (aftales hvis relevant mellem fartøj og DTU Aqua), men der ydes ikke kompensation for liggedage.
 • Fartøjet skal ved ansøgning oplyse en charterpris pr. hele forsøgsdøgn (kr./døgn). Charterprisen skal være inklusiv alle omkostninger, herunder udgifter til skipper, besætningsmedlemmer, fiskeredskaber, vedligeholdelse, administration, revisor og eventuelle skader på fartøj eller redskaber.
 • Fartøjet vil som kompensation for gennemførelse af forsøgstogtet få tildelt en tobis-forsøgskvote i forvaltningsområde 1r, 2r og 3r svarende til dækning for charterafgiften pr. hele tobismærknings-døgn.
 • Der kompenseres for maksimalt 7 døgn.
 • Kompensationen i form af forsøgskvote gives bagudrettet og kun for de faktisk gennemførte togtdage.
 • Den tildelte kompensations kvote kan kun udlejes ved dokumenteret havari eller sygdom
 • Fartøjet skal være anvendeligt til tobisfiskeri i område 1r, 2r og 3r.
 • Fartøjet skal have to ekstra køje/sovepladser og under togtet medtage 2 ansatte fra DTU Aqua til mærkningen.
 • Fartøjet skal have overdækket plads til mærkningsopstilling (ca. 10 m2), og der skal være tilgang til 220V i området ved mærkningsopstillingen. Billeder af overdækket område skal medsendes ansøgningen.
 • Der prioriteres et fartøj, hvis besætning har erfaring med mærkning og anvendelse af modificeret muslingskraber.
 • Ændringer f.eks. pga. for dårligt vejr til mærkning, aftales med fartøjet ud fra de konkrete omstændigheder.
 • Fartøjet skal overholde de aftaler, der indgås med DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt de tilladelser, der bliver udstedt til fartøjet.
 • Fartøjet skal være antageligt.

Fartøjer, der ikke opfylder de ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Hvis du ønsker at ansøge om at deltage, skal du udfylde bilag 2.3: Tilbud til deltagelse i projektet samt tro og love erklæring, og sende det til Fiskeristyrelsen på forsoegsfiskeri@fiskeristyrelsen.dk samt til DTU Aqua på emp@aqua.dtu.dk

Powered by Labrador CMS