Straksregulering om overførsel af årsmængde for brisling

Brisling. Arkivfoto: Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Brisling.

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om straksregulering nr. 40 – 2023 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra kvote-året 2024/2025 til kvote-året 2023/2024 for brisling i Nordsøen (2AC4-C) og Skagerrak og Kattegat (03A).

Publisert Sist oppdatert

Overførsel af årsmængde fra kvote-året 2024-2025 til kvote-året 2023-2024.

Jævnfør § 45 stk. 2 i reguleringsbekendtgørelsen gives der mulighed for at fartøjsejere, der råder over IOK-andele af følgende bestande kan ansøge om og efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskride deres IOK-årsmængde for kvote-året 2023-2024 med op til 10 %. Fiskeristyrelsen udsteder efter godkendelse en ny tilladelse til fiskeri med justerede årsmængder. Den forøgede årsmængde modregnes forlods i fartøjets årsmængde for kvote-året 2024-2025, uanset om fartøjet eller de dertil tilknyttede promilleandele på de pågældende arter er overdraget til andre ejere:

  • Brisling i Nordsøen (2AC4-C)
  • Brisling i Skagerrak og Kattegat (03A)

Fartøjsejere, kan for de kvoter, hvortil der er opnået godkendelse til at fiske på årsmængder fra kvote-året 2024-2025, ikke få tilladelse til at bytte årsmængder væk (individuelle kvotebytter) til fartøjer fra andre medlemsstater.

Ansøgningen skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes flekset fra kvote-året 2024-2025 til fiskeri i kvote-året 2023-2024 samt oplysninger om art og område samt licens nr. Efter godkendelse af ansøgningen, vil Fiskeristyrelsen udsende en justeret tilladelse.

Senest 5. juli 2024 skal fartøjsejere, der har opnået tilladelse til at fiske på årsmængder fra kvote-året 2024-2025 i kvote-året 2023-2024, indsende oplysninger til Fiskeristyrelsen om, i hvilken udstrækning de fleksede årsmængder er blevet udnyttet. Der skal indsendes oplysninger om den mængde, der er flekset fra kvote-året 2024-2025 til fiskeri i kvote-året 2023-2024 med angivelse af art og område, tilladelses nr. samt hvor mange kilo, der er landet af den fleksede mængde.

Fiskeristyrelsen vil herefter kontrollere om den oplyste landede mængde stemmer overens med oplysningerne i Fiskeristyrelsens registre. Er den landede mængde mindre end den mængde, der er tildelt i fleks mængde, vil fleks-mængden blive nedjusteret i forhold til den fiskede mængde og herefter fratrækkes fartøjets årsmængde for kvote-året 2024-2025.

Ansøgning om forudgående godkendelse sendes til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen trådte i kraft den 12. september 2023 og er gældende til og med 30. juni 2024 med mindre andet meddeles.

Powered by Labrador CMS