Straksregulering om mulighed for fleksibilitet for brisling

Brisling. Arkivfoto: Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Brisling.

Meddelelse om straksregulering nr. 33 – 2023 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra kvoteåret 2022/2023 til kvoteåret 2023/2024 for brisling i Nordsøen (2AC4-C) og Skagerrak og Kattegat (03A).

Publisert Sist oppdatert

I henhold til reguleringsbekendtgørelsens § 45, stk. 1 åbnes der mulighed for, at fartøjer der råder over Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) af brisling kan overføre op til 10 % uudnyttede mængder fra 2022/2023 til 2023/2024. Mængden beregnes i forhold til fartøjets årsmængde ved udgangen af kvoteåret 2022/2023:

  • Brisling i Nordsøen (2AC4-C)
  • Brisling i Skagerrak og Kattegat (03A)

1) Mængderne kan stilles til rådighed for fartøjerne i kvoteåret 2023-2024, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mængder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mængder. Såfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mængder, der er ansøgt om overførelse af til 2023-2024, nedskrives de mængder, der kan stilles til rådighed for de berettigede fartøjer forholdsmæssigt.

2) Ansøgning om at få rådighed over uudnyttede årsmængder i 2022/2023 skal være Fiskeristyrelsen (tilladelse@fiskeristyrelsen.dk ) i hænde senest onsdag den 30. august 2023 kl. 10.00.

I ansøgningen skal angives den uudnyttede årsmængde, der søges om at videreføre til 2023/2024. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2023/2024, inden for de førnævnte maksimale procenter, viderefører den årsmængde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2022/2023.

3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren på fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og årsmængde samt den uudnyttede årsmængde, der søges videreført til 2023-2024, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pågældende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren på fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillægges de mængder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer får tildelt mere end dette fartøjs overførte mængder fra 2022/2023, så længe puljen samlet ikke overskrider den overførte mængde fra 2022/2023.

4) Mængderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2022, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mængder til rådighed for fartøjerne.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet § 17.

Meddelelsen trådte i kraft den 23. august 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles.

Powered by Labrador CMS