Lakseproduktion optimeret ved brug af data

Et samarbejde med danske Blue Unit, der producerer data- og visualiseringsteknologi, betyder, at SalMar Settefisk kan opnå bedre kontrol med vandkvaliteten på deres farme og skabe et stabilt og bæredygtigt produktionsmiljø for fiskene. Foto: Blue Unit
Et samarbejde med danske Blue Unit, der producerer data- og visualiseringsteknologi, betyder, at SalMar Settefisk kan opnå bedre kontrol med vandkvaliteten på deres farme og skabe et stabilt og bæredygtigt produktionsmiljø for fiskene.

En af verdens største fiskefarmere har forbedret og optimeret produktionen af laks ved brug af nyudviklet datateknologi fra danske Blue Unit.

Publisert Sist oppdatert

Opdræt af fisk er en branche i vækst med stadig større farme og et stigende fokus på dyrevelfærd. Norske SalMar Settefisk er en af disse virksomheder, der udover at være blandt verdens største lakse- og smoltproducenter, også har stor fokus på effektiv og bæredygtig fiskeproduktion. Et samarbejde med danske Blue Unit, der producerer data- og visualiseringsteknologi, betyder, at SalMar Settefisk kan opnå bedre kontrol med vandkvaliteten på deres farme og skabe et stabilt og bæredygtigt produktionsmiljø for fiskene.

I Norge har SalMar Settefisk tre RAS-farme ved kysten fordelt fra Møre og Romsdal i det sydlige Norge, til Tromsø og Finnmark nord for Polarcirklen. Derudover har de farme i Storbritannien og Island.

Samarbejdet mellem SalMar Settefisk og Blue Unit begyndte i 2020, hvor den norske smoltproducent henvendte sig til de danske dataleverandører for at få bedre styr på deres produktion og komme problemer i forkøbet på deres farm i Senja nær Tromsø. De anvendte version 2 af data- og analyseværktøjet Blue Unit Solution, hvorspecialdesignede censorer indsamler 12 vitale vandkvalitetsparametre fra op til 12 lokationer på en farm ad gangen. Monitoreringssystemet har desuden en alarmfunktion, der viser hvor og hvorfor, der sker en ændring af vandkvaliteten. Det giver de bedste betingelser for at holde øje med kritiske værdier og optimere opdrættet på det mest oplyste grundlag.

“For os smoltproducenter er det afgørende med præcise målinger i anlæggene for at kunne opnå en stabil vandkvalitet og de bedste miljø- og vækstbetingelser. Med Blue Unit Solution ændredes vores monitoreringsmetoder sig fra at være manuelle målinger et par gange om dagen til at være udført automatisk og løbende gennem hele døgnet. Det giver os helt nye muligheder for at overvåge og tilpasse vores produktion,” siger Stein Roar Ernstsen, leder for biologi og vandkemi på SalMar Settefisk afdeling Senja.

Anlægget i Senja har været under opbygning siden 2017 og er den største af sin slags i verden med licens til produktion af 34 millioner smolt. Som en del af udviklingsarbejdet gav det mening for både SalMar og Blue Unit, at den nye smolt-farm også skulle være testkapacitet for version 2 af Blue Units datavisualiseringssystem.

I fællesskab har SalMar og Blue Unit derfor skruet og drejet på knapperne, så der kunne skabes de bedst mulige dataindsamlinger og analyser, hvor flere parametre får særlig opmærksomhed.

“Blue Unit giver os blandt andet mulighed for at monitorere CO2 pH, oxygen, salinitet, uklarhed og H2S i vores tanke, som vi ikke har haft adgang til på samme måde før. Det er vigtige indikatorer på vandkvalitet, og med de redskaber forventer vi at blive endnu bedre til at kontrollere vores foderbrug, reducere vores omkostninger generelt, styrke dyrevelfærden og producere en robust smolt,” lyder det.

Samarbejdet med SalMar har også betydet, at Blue Unit har haft muligheden for at gøre værdifulde erfaringer og indsamle data on-site fra to forskellige havmiljøer, så de har kunnet udføre løbende justeringer og optimeringer på systemet.

“Ved at følge SalMars farme så tæt, er vi blevet udfordret med krav og forventninger, der konstant har gjort det nødvendigt at yde optimalt og udvikle os – både med version 1 og version 2. Den viden kan i fremtiden bruges på andre farme verden over,” fortæller biolog og grundlægger af Blue Unit, David Owen.

Powered by Labrador CMS