Deltagere søges til projekt om bifangst af havpattedyr og havfugle

En skarv på et fiskenet. Foto: Srinivasan Venkataraman / Unsplash
En skarv på et fiskenet.

Erhvervsfiskere kan nu søge om at deltage i et monitoreringsprojekt om bifangst af havpattedyr og havfugle samt dokumentation af sælskader mod tildeling af ekstra kvote.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeristyrelsen annoncerer dette projekt, da der er mulighed for at få tildelt ekstra årsmængder via projektet. Annonceringen sker for at skabe mulighed for, at alle interesserede fiskere kan ansøge om tilladelse til at deltage i dette forsøgsfiskeri, forudsat at man opfylder projektets krav.

DTU Aqua har siden 2010 moniteret bifangster af havpattedyr, havfugle og beskyttede fisk i det danske garnfiskeri. DTU Aqua ønsker derfor garnbåde til denne overvågning. Dataindsamlingen er en fast del af DTU Aquas undersøgelser, og fartøjerne vil derfor have mulighed for at deltage over en længere årrække.

Projektets formål

Formålet med projektet er at beregne den utilsigtede bifangst af havpattedyr, havfugle og beskyttede fisk i garnfiskerier i den vestlige Østersø, indre danske farvande, Kattegat, Skagerrak og Nordsøen. I projektet anvendes elektronisk monitering (CCTV-kamera) til dokumentation af garnfartøjernes fiskeri med henblik på at sikre følgende:

  • at alle sæsoner, områder, samt de mest anvendte garntyper og fiskerier dækkes
  • information om bifangst af havpattedyr, havfugle og beskyttede fisk pr. fiskeri/sæson/område i de førnævnte områder.

Forbedrede fangstmuligheder

De deltagende fartøjer vil på tidspunktet for indgåelse af aftale om deltagelse i projektet få tildelt ekstra kvote for deres deltagelse. Kvoten beregnes som en tillægsprocentdel af fartøjets egen FKA samt tildeling i evt. puljefiskeri/indlejet kvote. De årlige mænger, som tildeles fartøjerne, er derfor varierende, alt efter hvor stor forskningskvoten for det enkelte år er, og hvor stor fartøjets egen kvote er. Fartøjet kan i de fleste tilfælde selv ønske hvilken art, der ønskes at få tildelt i tillægsmængde. Den tildelte kvote er en del af den nationale forskningskvote og tages derfor ikke fra andre fiskere. Den ekstra kvote tildeles hvert år af Fiskeristyrelsen.

Elektronisk dokumentation

Deltagelse i projektet sker på betingelse af, at der installeres et elektronisk moniteringssystem samt at der monteres en GPS-modtager på fartøjet. Derudover monteres der to kameraer til at overvåge ophalingen af garnet samt sorteringsbordet. Der vil desuden blive foretaget en kabelføring fra sensorer og kameraer til en computer, som monteres i styrehuset. Alle udgifter forbundet med installation og vedligehold af systemet afholdes af DTU Aqua.

Fartøjsførerne skal være indstillet på at starte systemet ved hver fangstrejse, når fartøjet forlader havn, uanset om der sættes eller hales garn, og først at slukke systemet, når fartøjet er fortøjet i havn igen. Ved bifangst af havfugle skal fuglen vises til kameraet for at sikre, at fuglen kan artsbestemmes, og ved anvendelse af pingere skal disse ligeledes vises til kameraet.

Indsamlede data ejes af den enkelte fartøjsejer og DTU Aqua. DTU Aqua, og ejeren af det deltagende fartøj, vil have fuld adgang til alle indsamlede data for det pågældende fartøj. Data vil fra DTU Aquas side blive behandlet fortroligt, og ingen andre vil få adgang til rådata, uden at det sker efter godkendelse fra den enkelte fartøjsejer.

DTU Aqua registrerer kun havpattedyr, fugle, rokker/hajer og plastik, og således ikke fiskefangster og discard.

DTU Aqua vil have fuld adgang til at offentliggøre resultater fra nærværende projekt og vil kunne anvende indsamlede data til forskningsformål. Offentliggørelse af data, som kan henføres til enkeltfartøjer, kan kun ske efter aftale med den pågældende fartøjsejer.

Når observatører fra DTU Aqua ønsker at deltage i fangstrejser, forventes fartøjet og dets besætning at samarbejde med observatøren.

Krav til deltagende fartøjer

For at komme i betragtning som deltagende fartøj i forsøgsfiskeriet er der følgende krav:

  • Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende regler og i respekt af alle vilkår, der er anført i forsøgsfiskeritilladelser udstedt af Fiskeristyrelsen.
  • Fartøjet skal hovedsageligt fiske med garn.
  • Fartøjer, som allerede har installeret kamerasystemer, vil have høj prioritet.
  • Fartøjer, som enten fisker i Kattegat, Nordsøen, den vestlige Østersø og omkring Bornholm, vil have høj prioritet.

Du kan læse mere om projektet og hvordan man tilmelder sig her

Powered by Labrador CMS