Flere penge til miljøbeskyttelsestiltag i de danske have

I tillæg til de 8,1 millioner kroner, der sidste år blev afsat til kortlægning af nye beskyttede havstrategiområder, kan der nu søges om yderligere 2,7 millioner kroner fra puljen 'Maritim viden: Implementering af miljøbeskyttelsestiltag'.

Publisert

Tilskudsordningen 'Maritim viden: Implementering af miljøbeskyttelsestiltag' er en del af det danske Hav-, Fiskeri og Akvakulturprogram og har til formål at bidrage til at løfte Danmarks miljøforpligtelser i henhold til havstrategirammedirektivet.

Tilskudspuljen kan søges af Miljøstyrelsen, som er den ansvarlige myndighed i henhold til havstrategirammedirektivet, og med de ekstra midler er der afsat i alt 10,8 millioner kroner til at udpege og kortlægge nye beskyttede havområder.

Projektet forventes også at kunne understøtte EU’s biodiversitetsstrategi, der har et mål om at udpege beskyttede områder, der dækker mindst 30 procent af EU’s land- og havområder.

Powered by Labrador CMS