Grønt lys for tilskudsordning til implementering af miljøbeskyttelse

Foto: Jacob Meissner / Unsplash

For at bidrage til en forbedret miljøtilstand i Danmarks havområder, åbner Fiskeristyrelsen nu for en ordning på 8,1 millioner kroner til kortlægning af nye beskyttede havstrategiområder.

Publisert Sist oppdatert

Tilskudsordningen er en del af det danske Hav-, Fiskeri og Akvakulturprogram og har til formål at bidrage til at løfte Danmarks miljøforpligtelser i henhold til havstrategirammedirektivet.

I første omgang vil det være Miljøstyrelsen, der kan søge tilskudsordningen som den ansvarlige myndighed i henhold til havstrategirammedirektivet, og som herefter vil åbne for ansøgning af tilskud til et konkret projekt.

Der er på ordningen afsat i alt 8,1 millioner kroner til igangsættelse af et samlet projekt. Projektet skal bidrage til at udpege og kortlægge nye beskyttede havområder udpeget i havstrategien og vil blandt andet kunne understøtte EU’s biodiversitetsstrategi, der har et mål om at udpege beskyttede områder, der dækker mindst 30 procent af EU’s land- og havområder.

Det vil være muligt at søge om tilskud fra den 11. maj 2023 til den 6. juli 2023.

Powered by Labrador CMS