Kystbeskyttelse med kunstige rev skal testes på Samsø

Fra venstre ses Rune Riis, viceforstander på Samsø Efterskole, Jon Christian Svendsen, seniorforsker, DTU Aqua, Erik Damgaard Christensen, professor, DTU Mekanik, Bjarne Manstrup, chef for Naturafdelingen, Samsø Kommune, Lars Skovgaard, forvaltningschef, Teknisk Forvaltning, Samsø Kommune. Foto: Jon Christian Svendsen / DTU Aqua
Fra venstre ses Rune Riis, viceforstander på Samsø Efterskole, Jon Christian Svendsen, seniorforsker, DTU Aqua, Erik Damgaard Christensen, professor, DTU Mekanik, Bjarne Manstrup, chef for Naturafdelingen, Samsø Kommune, Lars Skovgaard, forvaltningschef, Teknisk Forvaltning, Samsø Kommune.

Samsø er valgt som forsøgskommune i DTU-projektet BARREEF. Projektet undersøger, om nye stenrev i havet kan beskytte kysterne mod erosion og samtidig skabe bedre levesteder for livet i havet.

Publisert Sist oppdatert

DTU har lanceret projektet BARREEF, der skal hjælpe med at besvare det store spørgsmål om, hvordan vi bedst beskytter vores kyster i fremtiden; både imod erosionen af kysterne, der kun bliver værre med klimaforandringernes stigende vandstande, og i forhold til at beskytte livet i havet.

Her udgør stenrev en base for vegetation og skaldyr, hvor der ofte er masser af føde og skjul for en række vigtige fiskearter.

Som forsøgskommune i projektet har DTU nu valgt Samsø Kommune, hvilket bringer stor glæde til øen i Kattegat.

”Samsø Kommune og Samsø som samfund er meget glade for nyheden om, at projekt BARREEF-stenrev skal etableres på Samsø. Vi var glade for at kunne sende en ansøgning, vi var overraskende glade for at komme i finaleopløbet, og lige nu er vi nærmest lykkelige over, at stenrevet skal etableres ud for kysten ved Samsø,” lyder det fra forvaltningschef i Samsø Kommune, Lars Skovgaard.

”Det passer godt med de tiltag, som Samsø Kommune i forvejen arbejder med inden for klimatilpasning og biodiversitet. Vi vil som kommune og samfund bidrage til projektet på bedste vis og glæder os til at følge udviklingen med dette særligt anlagte stenrev,” siger han.

BARREEF-projektet blev lanceret i 2021 af DTU, Kommunernes Landsforening, Aalborg Universitet og firmaet HavNatur. BARREEF-projektet er støttet af Velux Fonden og energiselskabet Vattenfall.

Som en del af BARREEF-projektet skal der opføres et fysisk rev med anvendelse af flere tusinde kubikmeter sten. Herved kan forskerne afprøve rev-metoden til kystbeskyttelse i praksis. Formålet er at dokumentere, om kunstige rev kan udgøre en ny, supplerende metode til kystbeskyttelse, der kan anvendes i fremtiden. De metoder man i dag anvender er blandt andet skråningsbeskyttelse, diger, strand- og sandfodring, bølgebrydere og høfder.

Det kunstige rev ved Samsø skal ligge cirka 100 meter ud fra kysten nord for Ballen strand. Anlægsarbejdet begynder i vinteren 2023/2024.

Powered by Labrador CMS