Dispensation fra regler om indkomstkrav for Østersø-fiskere forlænges

Arkivfoto: Danmarks Fiskeriforening

På grund af fortsat reducerede kvoter i Østersøen i 2023 har Fiskeristyrelsen valgt, at erhvervsfiskere med A-status og med tilknytning til Østersøen, der tidligere har fået tildelt dispensation fra reglerne om indkomstkravet, får forlænget deres dispensation.

Publisert

Kvoterne for fangst af torsk, sild, brisling, rødspætte samt laks i Østersøen har forsat været reducerede i 2023. Derfor er det besluttet, at erhvervsfiskere med A-status og med tilknytning til Østersøen, der tidligere har fået tildelt dispensation fra reglerne om indkomstkravet, får forlænget deres dispensation til 1. januar 2025. Det oplyser Fiskeristyrelsen.

Det er forsat også muligt at søge om dispensation, også selvom man ikke tidligere har søgt om det.

Forlængelse af dispensation
Hvis du tidligere er blevet tildelt dispensation på baggrund af de reducerede kvoter i Østersøen, vil din dispensation automatisk blive forlænget. Du behøver således ikke selv at gøre noget.

Ny ansøgning
Hvis du ikke tidligere er blevet tildelt dispensation, men gerne vil søge om dispensation for 2024, er der mulighed for forsat at søge om dispensation.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udmeldt nogle faste kriterier for, hvornår du kan få meddelt dispensation:

Er du (med)ejer af et fartøj:

  • Bopælsadresse i en kommune med adgang til underområde 22-25 (Østersøen)
  • Fartøjslængde må maksimalt være 12 meter

Har du intet (med)ejerskab af et fartøj, men er ansat som erhvervsfisker:

  • Bopælsadresse i en kommune med adgang til underområde 22-25

Opfylder du disse betingelser, kan du blive meddelt dispensation efter de nye regler.

Opfylder du ikke kriterierne?
Opfylder du ikke ovenstående kriterier, vil du fortsat have mulighed for at søge om dispensation. I så fald skal du kunne dokumentere, at du ikke kan opfylde indkomstkravet, som følge af de lavere fiskekvoter i underområde 22-25 (Østersøen).

Fiskeristyrelsen vil herefter foretage en konkret vurdering af den indsendte ansøgning. Her vil der blandt andet vil blive lagt vægt på kvotesammensætning, herunder artssammensætning og farvandstilladelser, kvoteudnyttelse, samt køb og salg af kvoter, fartøjer og selskaber.

Hvordan ansøger du?
Hvis du ønsker at ansøge om dispensation fra A-status reglerne, på baggrund af de reducerede kvoter i Østersøen, kan du sende din ansøgning om dispensation til dokumentation@fiskeristyrelsen.dk.

Du skal oplyse bopælskommune og evt. havnekendingsnummer på dit fartøj, når du ansøger.

Andre muligheder
Du har også mulighed for at lade dig afregistrere midlertidigt som A-status-fisker, for på et senere tidspunkt at blive genregistreret.

Fiskeriloven giver dig mulighed for at blive registreret med A-status igen efter en periode på mindst 6 måneder og højst 5 år efter din frivillige afregistrering. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke må eje kvoter og fiskefartøjer i perioden, hvor din A-status er afregistreret.

Hvis du blot ønsker at lade dig afregistrere, kan du kontakte dit lokale fiskeriinspektorat eller sende en mail til dokumentation@fiskeristyrelsen.dk.

Herudover har du som A-status-fisker mulighed for at blive registreret som bierhvervsfisker. Du kan læse mere om betingelser og regler om bierhvervsfiskeri her.

Afsluttende kan du søge om dispensation efter de almindelige regler. Du kan læse mere om betingelser og reglerne, samt hvordan du søger dispensation efter de almindelige regler her.

Har du spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at rette henvendelse til dit lokale Fiskeriinspektorat.

Powered by Labrador CMS