Skagen Havn sætter strøm til den grønne omstilling i dansk fiskeri

Fra højre: Jens Schneider Rasmussen (Lingbank), Willy Hansen (Skagen Havn), Esben Sverdrup-Jensen (DPPO), John Egede-Jeppesen (Asbjørn), Jesper Rulffs (Skagen Havn), Mikal Nielsen (Skagen Havn), Roi Magnusen (Asbjørn) og Kasper Teilmann (Gemba).

Danmarks nordligste havn har indgået et samarbejde om at etablere et landstrømsanlæg til at forsyne fiskefartøjer med grøn strøm under losseoperationer og køling af lasten, når fartøjerne ligger i havn.

Skagen Havn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) med fiskefartøjerne L379 Lingbank og HG 265 Asbjørn har indgået et nyt og banebrydende samarbejde om grøn elektrificering af fiskeriet. Det oplyser den nordjyske havn i en pressemeddelelse.

Målet er at etablere et landstrømsanlæg til at forsyne fiskefartøjerne med grøn strøm under de energikrævende losseoperationer og køling af lasten når fartøjerne ligger i havn. Ligeledes skal fartøjerne omstilles, så de kan modtage strøm fra det nye anlæg. Dette samarbejde markerer et vigtigt skridt i retning af en grønnere fremtid for pelagiske fiskefartøjer.

DPPO's direktør, Esben Sverdrup Jensen, fremhæver, at projektet vil tillade fartøjer at anvende elektricitet til køling af lasten og losseoperationer i havn, en betydelig forandring fra den traditionelle brug af fartøjets dieseldrevne hovedmotor og generator. DPPO arbejder for at drive klimaneutralt pelagisk fiskeri senest i 2040. Med grøn landstrøm forventes det, at den danske pelagiske flåde vil kunne reducere de samlede årlige CO2-udledninger med 5-8 procent. Et tiltag som allerede i 2025 vil indfri Regeringens målsætning om 70 procent reduktion i 2030 i forhold til 1990 niveau og et afgørende skridt på vejen mod at sikre klimaneutrale sild og makrel til forbrugerne senest i 2040.

Svært at gøre det selv

Willy Hansen, direktør for Skagen Havn, understreger projektets betydning for havnen, da det løser 'hønen og ægget'-dilemmaet. Samarbejdet sikrer nemlig, at investeringerne i både landstrømsanlægget og fartøjernes omstilling sker parallelt.

Skagen Havn ville have svært ved at investere i anlægget, hvis der ikke var en sikkerhed for at fartøjerne var i stand til at aftage strømmen, og fiskerne ville have været tilbageholdende med at investere i ombygning af fartøjerne, hvis den nødvendige strøm ikke var til rådighed på havnen.

Fra 1. februar begyndte Skagen Havn desuden udelukkende at sælge og anvende grøn strøm - et initiativ der sammen med etablering af landstrømsanlægget passer perfekt i havnens bæredygtighedsstrategi. Med etablering af de nye faciliteter og skibe, der er klar til at modtage strøm, vil der være en markant reduktion af støj og emissioner i havnen.

Det nye samarbejde er starten på en proces, der understøtter den grønne omstilling i fiskerierhvervet, og forventeligt vil mange flere fiskefartøjer skulle ombygges på sigt.

Projektet, der er delvist finansieret af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) samt nationale midler, er en del af 'Grøn omstilling Fiskeri' initiativet administreret af Fiskeristyrelsen. Med navnet 'Strøm til den pelagiske flåde - nul emission ved kaj', strækker projektet sig over to år fra januar 2024 til december 2025, med samlede omkostninger på 5,7 millioner kroner for ombygning af fartøjer og oprettelse af landstrømsanlæg.

Powered by Labrador CMS