Direktøren har ordet: Som havvindhavn er Esbjergs placering unik!

Direktøren har ordet: Som havvindhavn er Esbjergs placering unik!

Det er nødvendigt, at logistikken på havvindhavnene understøttes og udbygges strategisk, så Danmark kan få de tiltænkte aktiviteter og arbejdspladser, som netop havvindindustrien giver mulighed for – og i den sammenhæng er Esbjerg Havns placering unik!

Publisert Sist oppdatert
Direktøren har ordet: Som havvindhavn er Esbjergs placering unik!

Af Dennis Jul Pedersen, CEO på Esbjerg Havn

Den 18. maj 2022 mødtes Europas præsident, statsministrene fra Danmark, Holland og Belgien, samt kansleren fra Tyskland på havnen i Esbjerg og underskrev Esbjerg Erklæringen. Visionerne var store for havvindindustrien, herunder Esbjerg havn. Knapt et år senere blev endnu et North Sea Summit afholdt i Oostende, og her var realiteterne, at inflation og mangel på komponenter og arbejdskraft påvirkede muligheden for en hurtig udbygning af havvind.

Men det er absolut værd at notere sig, at planerne for havvind i Nordsøen ikke er blevet mindre. Dermed hviler der et endnu større pres på forsyningskæden for at kunne følge med udviklingen på trods af den midlertidige usikkerhed i markedet.

Derfor vil det også være naturligt at vurdere, hvordan og hvor forsyningskæden skal være klar til den fremtidige øgning af aktiviteterne inden for havvind. I den sammenhæng er havnene relevante, hvilket også blev bemærket i Oostende, hvor netop deklarationen fra industrien understregede, at der skal investeres betydeligt i havneinfrastruktur. Men i den sammenhæng er det kun nogle af havnene i Europa, som er relevante.

Når det drejer sig om havne og logistik, flyder godset altid den vej, der er nemmest, hvilket vil sige, at distance og effektivitet er essentielle parametre. Dette er ikke anderledes for havne, som servicerer havvindindustrien. Her er erfaring og nærhed til de havvindparker, som skal bygges, vigtig.

Klynge med 60 havvindvirksomheder

Esbjerg Havn er den havn i verden, som flest gange er blevet benyttet til at installere havvindparker. Faktisk er havnen blevet brugt i forbindelse med 59 havvindparker i Europa. Dette gør, at der i Esbjerg i dag er en stor klynge på omkring 60 virksomheder, der servicerer havvindindustrien.

Samtidig ligger Esbjerg Havn som bekendt ud til Nordsøen med den korteste sejldistance til fremtidens havvindudbygning. Derfor er det også naturligt at spørge, hvor Danmark bedst investerer for at fastholde en havvindindustri, da denne netop er afhængig af nærhed til markedet. Ikke mindst når havvindmøllerne bliver så store, at vejtransport ikke længere er mulig.

På et tidspunkt vil det også være nødvendigt at samle produktionen af havvindmøller på havnene. I den sammenhæng er det selvfølgelig lige så relevant at placere produktionen tæt på de havne, som skal bruges til at installere fremtidens havvindparker, idet produktionen kun bliver mere konkurrencedygtig ved at fjerne logistikomkostningen.

At der kan vindes markedsandele gennem logistik gælder i de fleste sammenhænge, og det er ikke anderledes for de havne, som servicerer havvindindustrien. Derfor er det nødvendigt, at der understøttes og udbygges strategisk, så Danmark kan få de tiltænkte aktiviteter og arbejdspladser, som netop havvindindustrien giver mulighed for. Og i den sammenhæng er Esbjerg Havns placering unik!

The post Direktøren har ordet: Som havvindhavn er Esbjergs placering unik! first appeared on Maritime Direct.

Powered by Labrador CMS