Den danske maritime industri fejrer fortsat vækst og positive tal

Den danske maritime industri fejrer fortsat vækst og positive tal

Den maritime industri, som omfatter skibsbygning, udstyr og hjælpevirksomhed, voksede i 2021 til 80,7 milliarder kroner, mod 63,9 milliarder kroner året forinden.

Publisert Sist oppdatert
Den danske maritime industri fejrer fortsat vækst og positive tal

Den danske maritime industri har igen grund til at være begejstrede. Ifølge de seneste tal fra Søfartsstyrelsens årlige rapport om beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark for 2021. Efter et udfordrende år i 2020, hvor pandemien satte en dæmper på aktiviteterne med lukkede værfter og udskudte skibsordrer, har branchen med spænding afventet resultaterne for det efterfølgende år. Og tallene lever helt op til forventningerne.

“Den maritime industri, som omfatter skibsbygning, udstyr og hjælpevirksomhed, voksede i 2021 til 80,7 milliarder kroner mod 63,9 milliarder kroner året forinden. Vi ved, at vores medlemsvirksomheder har arbejdet intenst for at komme over på den anden side af krisen. Det har kun kunnet lade sig gøre ved hårdt arbejde. Så det er glædeligt at se, at tallene matcher forhåbningerne,” siger CEO i Danske Maritime, Jenny N. Braat.

Rapporten viser også, at Det Blå Danmark er en meget vigtig drivkraft for beskæftigelsen i Danmark, med 100.000 danskere, der er direkte eller indirekte beskæftiget inden for sektoren. Det er en af landets mest betydningsfulde brancher, når det kommer til beskæftigelse, økonomi samt import og eksport.

Det er værd at bemærke, at produktionen i Det Blå Danmark udgør 10,5 procent af den samlede produktion og 4,8 procent af bruttoværditilvæksten (BVT) i hele landets økonomi. Med andre ord bidrager hver enkelt ansat inden for sektoren med mere end dobbelt så meget BVT som gennemsnittet i andre brancher i dansk økonomi. Det er et imponerende resultat, der vidner om sektorens benhårde globale konkurrence og evne til at markedsføre sig på internationale markeder.

Eksporten fra Det Blå Danmark nåede næsten 365 milliarder kroner i 2021, hvilket svarer til 29,7 procent af den samlede eksport af varer og tjenester. Det er en stigning i forhold til året før. I øvrigt udgjorde eksporten hele 85,7 procent af produktionen i sektoren, hvilket også viser en positiv udvikling sammenlignet med 2020.

Beskæftigelsen i Det Blå Danmark består af veluddannede og vellønnede job. I perioden 2011-2021 er bruttoindkomsten inden for sektoren steget med cirka 25 procent, mens stigningen på det samlede danske arbejdsmarked har været cirka 20 procent. Samtidig er antallet af beskæftigede med en lang videregående uddannelse steget markant fra cirka 4.000 i 2011 til irka 7.400 i 2021. Dette afspejler behovet for høje kompetencer og gode arbejdsvilkår for at tiltrække talent og drive udviklingen af fremtidens emissionsfrie skibsfart.

Den danske maritime industri er stolt over, at der stadig produceres udstyr eller designes i Danmark til størstedelen af verdens havgående skibe. Dette skaber job, uddannelse og vækst i Danmark.

Hvis du vil dykke ned i detaljerne, kan du finde linket til Søfartsstyrelsens rapport ‘Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2022’ lige her.

The post Den danske maritime industri fejrer fortsat vækst og positive tal first appeared on Maritime Direct.

Powered by Labrador CMS