Danske Shipping- og Havnevirksomheder vinder klagesag i Kolding

Danske Shipping- og Havnevirksomheder vinder klagesag i Kolding

Brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder har vundet en klagesag i Kolding, hvor Planklagenævnet har ophævet lokalplanen for lystbådehavnen Marina City, der indeholdt boliger for tæt på erhvervshavnen.

Publisert Sist oppdatert
Danske Shipping- og Havnevirksomheder vinder klagesag i Kolding

Brancheforening for virksomheder med aktiviteter på de danske erhvervshavne, Danske Shipping- og Havnevirksomheder, har vundet en vigtig klagesag i Kolding.

Her har Planklagenævnet nemlig ophævet lokalplanen for lystbådehavnen Marina City, der indeholdt boliger for tæt på erhvervshavnen.

“Vi er naturligvis tilfredse med Planklagenævnets afgørelse. Vi klagede i foråret 2021 over lokalplanen, ikke fordi vi var imod Marina City som lystbådehavn, men fordi vi mente, de boliger, der var planlagt i tilknytning, lå for tæt på erhvervshavnen,” lyder det fra sekretariatschef i Danske Shipping- og Havnevirksomheder, Jakob Svane.

Ifølge plangrundlaget skulle der i Marina City bygges op til 325-350 boliger og anlægges 1000 bådepladser, men flere aktører fra blandt andet erhvervshavnen i Kolding har altså været stærkt utilfredse med planerne, og de har nu fået medhold fra planklagenævnet i, at kommunen har overtrådt to paragraffer, da de gav tilladelse til udbygningen af Marina City.

Konkret er det to forhold, Planklagenævnet lægger til grund for afgørelsen;

  • For §15a om støjbelastning er det, at arealet ved Marina City er støjbelastet af lastning/losning fra erhvervshavnen, så grænseværdierne overskrides om natten.
  • For §15b om lugt, støv og andre luftemissioner er det, at kommunen ikke har undersøgt tilstrækkeligt, om der er emissioner fra virksomhederne på havnen, som kan give gener for området.

Med afgørelsen ophæver klagenævnet altså planen og opstiller dertil nogle rammer for, hvordan kommunen skal agere, hvis den vil gennemføre en ny lokalplan, og det kommer givetvis til at ske.

”Vi forventer naturligvis at blive anderledes inddraget i processen denne gang. Danske Shipping- og Havnevirksomheder og vore medlemmer på Kolding Havn har hele tiden ønsket dialog. Ved årsskiftet fik Kolding et nyt byråd med en mere åben tilgang, så har vi store forhåbninger til at processen vil blive anderledes denne gang. Ingen vinder ved, at vi skal i gennem klagenævnet for at få ret,” siger Jakob Svane.

“Der er stor forskel på den planlægning, et byråd godt kunne tænke sig, og på den planlægning, der er realistisk og lovmedholdelig. Det gælder også for hele debatten om byomdannelse på og omkring havnene. Den seneste afgørelse viser netop styrken i den ny planlov. Men vi foretrækker dialog og gode processer, så vi ikke skal igennem klagenævnet,” lyder det fra Jakob Svane.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder repræsenterer knapt 140 virksomheder med aktiviteter på de danske erhvervshavne eller på anden vis involveret i søtransport.

The post Danske Shipping- og Havnevirksomheder vinder klagesag i Kolding first appeared on Maritime Direct.

Powered by Labrador CMS