Danske Maritime: Gode ambitioner i regeringens uddannelsesudspil

Danske Maritime: Gode ambitioner i regeringens uddannelsesudspil

Der er både gode ambitioner men også visse opmærksomhedspunkter i det uddannelsesudspil, som SVM-regeringen torsdag fremlagde.

Publisert Sist oppdatert
Danske Maritime: Gode ambitioner i regeringens uddannelsesudspil

SVM-regeringen har netop fremlagt sine planer for en uddannelsesreform af de videregående uddannelser. Betragtet med Danske Maritimes øjne er der flere udmærkede tiltag, ligesom der er elementer, vi som brancheforening nu vil gå i dialog med relevante parter om.

Formålet med reformen er at:

  • Kvaliteten i de videregående uddannelser skal øges med flere undervisningstimer, mindre hold og bedre vejledning.
  • Sikre mere arbejdskraft. Ifølge regeringen vil aftalen øge arbejdsudbuddet med 6.000 personer.
  • Tiltrække flere internationale universitetsstuderende – særligt på uddannelser, hvor erhvervslivet har stort behov for flere medarbejdere. Man forventer at etablere mellem 500 og 1.000 studiepladser til engelsksprogede erhvervsuddannelser.
  • Det skal blive lettere at videreuddanne sig gennem livet, hvis man har taget en erhvervsuddannelse.

Samlet forventes reformen at give et provenu på 1,6 milliarder kroner, som vil blive prioriteret til børne- og ungeområdet, herunder erhvervsuddannelser (fysiske faciliteter m.m.). En del af dette kommer fra, at regeringen vil fjerne det 6. SU-år, så studerende kun modtager SU under den normerede studietid.

Udspillet lægger også op til at gøre mange uddannelser kortere – især humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Halvdelen af kandidatuddannelserne vil således blive skåret ned fra fem til fire år, og det skal nu afklares, hvilke uddannelser det kommer til at dreje sig om. Udspillet beskriver dog samtidig, at disse kandidater skal have bedre mulighed for at efteruddanne sig og have mulighed for at vende tilbage til universiteterne.

Så der er gode, relevante ambitioner i regeringens uddannelsesudspil, men der ligger nu en vigtig opgave i at sikre, at reformen rammer rigtigt, lyder det fra vicedirektør i Danske Maritime, Cecilie Lykkegaard.

”Vi bakker naturligvis meget op om at give uddannelsesområdet et generelt kvalitetsløft. Vi ved endnu ikke, hvad udspillet indebærer for de uddannelser, vi prioriterer højt i den maritime industri, men det er helt afgørende for os, at disse ikke forringes, men derimod styrkes. Derfor ser vi meget frem til at indgå i en positiv og konstruktiv dialog om, hvordan de politiske visioner kan udmøntes på en rigtig god måde i praksis. Det er også positivt, at uddannelse livet igennem samt en generelt tættere dialog med erhvervslivet er tydeligt prioriteret, ligesom vi glæder os over, at udspillet har fokus på at tiltrække flere internationale studerende. Vi ser dog også et behov for samtidig at arbejde med fastholdelse, som blandt andet i den maritime industri er et væsentligt element i at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud. Så det vil vi anbefale, når arbejdet påbegyndes. Samlet set håber vi, at reformen kan bidrage til at få uddannet flere med de kompetencer, som vores medlemsvirksomheder efterspørger og i dén grad mangler. Vi har i forvejen en rigtig god politisk dialog på området og står klar til at bidrage med viden om, hvad der i særlig grad kan gavne den maritime industri – til glæde for vækst og aktivitet i alle hjørner af Danmark,” siger Cecilie Lykkegaard.

Der vil nu blive etablere et kandidatpartnerskab med universiteter og erhvervsliv, der skal få de nye erhvervskandidatuddannelser udviklet og godt i gang. Samtidig vil der blive nedsat et kandidatudvalg, der bl.a. skal arbejde med at konkretisere de nye kandidatveje.

Oversigt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om de nye kandidatuddannelser, som fremover vil bestå af:

  • 1¼-årige kandidatuddannelser med et tydeligt arbejdsmarkedssigte.
  • 2-årige kandidatuddannelser med en større grad af specialisering.
  • 2½ eller 3-årige kandidatuddannelser med en høj grad af specialisering.
  • Fleksible erhvervskandidatuddannelser med varieret længde.

Torsdagens udspil skal følges op af initiativer med henblik på at styrke folkeskolen, at få flere unge i gang med en ungdomsuddannelse og at arbejde for at få uddannet flere faglærte.

The post Danske Maritime: Gode ambitioner i regeringens uddannelsesudspil first appeared on Maritime Direct.

Powered by Labrador CMS