Kunst på havet skal genoprette tabt dansk havnatur

Foto: Alexander Mustard / WWF-UK

WWF Verdensnaturfonden og kunstnerkollektivet Superflex vil genoprette minimum 55 kvadratkilometer tabt rev i danske farvande

Publisert

WWF Verdensnaturfonden og kunstnerkollektivet Superflex går sammen om visionen ’Superrev’, der vil genoprette minimum 55 kvadratkilometer rev, som på blot et århundrede er ødelagt i de danske have.

Superrev skal skabe levesteder for fisk i havet og kunstinstallationer til glæde for mennesker over vandet. Det oplyser parterner i en pressemeddelelse.

“Når vi placerer kunst på revene, er det for at invitere folk ind i den verden af liv, der findes i havet. De fleste af os oplever aldrig livet under overfladen. Hvis vi skal forstå, hvad der sker i havet, er vi derfor nødt til at bringe havet til os mennesker – og det kan kunsten gøre,” siger medstifter af Superflex, Rasmus Rosengren Nielsen.

Kunsten, der indgår i de kystnære rev, skal med andre ord skabe opmærksomhed om tilstanden i de danske farvande og bringe os mennesker tættere på havets natur – både fysisk og mentalt.

”Superrev er en helt ny måde at tænke naturgenopretning på. Kunsten skal skabe bevidsthed om naturen i havet, mens vi samtidig laver konkrete indsatser for at beskytte og genoprette havnaturen. Vi vil minde danskerne om alt det liv, der findes i havet: Det, vi har mistet, og det, vi stadig har, men som vi skal passe meget bedre på,” siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Helt frem til 1990’erne er stenrev blevet fjernet fra havet i stor stil for at blive brugt som byggematerialer til eksempelvis moler og havne.

Mange dyre- og plantearter lever på og omkring revene, så i takt med at de er forsvundet, er biodiversiteten i de danske farvande faldet markant, og arter som ålen og torsken er henholdsvis kritisk truet og truet, og mængden af ålegræsenge er kraftigt reduceret. Men det skal de nye såkaldte superrev være med til at ændre på.

“Desværre har havets natur en tendens til at gå i glemslen, fordi den gemmer sig under overfladen. Men havnaturen er lige så vigtig og har mindst lige så trænge kår som den natur, vi har på landjorden. Superrev giver noget af alt det, vi har taget fra naturen, tilbage til vores marine økosystemer,” siger Bo Øksnebjerg.

Planen er, at revene skal placeres nær ved de danske kyster, hvor de skal skabe grobund for bedre biodiversitet, og visionen med partnerskabet skal ske i samarbejde med kommuner, virksomheder, fonde og lokalsamfund, der vil give havnaturen i netop deres område en håndsrækning.

Powered by Labrador CMS