Fiskere vil fordbyde udledning af røggasvand fra fragtskibe

Foto: Diogo Hungria / Unsplash

Otte foreninger – her i blandt Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og Danmarks Sportsfiskerforbund – er gået sammen om en opfordring til den nytiltrådte miljøminister Magnus Heunicke om at forbyde udledning af røggasvand fra fragtskibe i havområderne omkring Danmark.

Publisert Sist oppdatert

Af hensyn til havmiljøet og bestandene af fisk og skaldyr i farvandene omkring Danmark, så bør den nytiltrådte SVM-regering arbejde målrettet for at forbyde udledning af giftigt røggasvand fra fragtskibe i de danske havområder. Sådan lyder det i et åbent brev, der i dag er sendt til miljøminister Magnus Heunicke, som FiskerBladet har fået lov til at bringe.

Det er Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund, WWF, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Dansk Ornitologisk Forening samt Natur&Ungdom, der står bag opråbet til ministeren.

Det er det massive brug af scrubbere, der renser røggasvandet fra fragtskibe, som de otte foreninger er efter. Scrubberne fjerner nemlig kun i ringe grad de helbreds- og klimaskadelige sodpartikler fra røggasvandet, der desuden indeholder kræftfremkaldende tjærestoffer og giftige tungmetaller, som akkumuleres i sedimenter og fødekæder, ligesom stofferne via fisk og skaldyr kan havne på middagsbordet hos danskerne, lyder det i brevet.

Her kan man desuden læse, at antallet af fragtskibe med scrubbere er steget en faktor 1.000 på mindre end 15 år. I 2008 var der således tre skibe med scrubbere – et tal, der i dag lyder på cirka 5.000.

Den massive stigning skyldes ifølge de underskrivende foreninger, at det er billigere for skibene at opfylde de nye krav til luftforurening ved fortsat at købe billig tung bunkerolie og udlede forureningen i havet, end det er at købe renere brændstoffer og forurene mindre.

Du kan læse hele brevet her:

Powered by Labrador CMS