Tre kommuner får 26 millioner kroner til kystbeskyttelse

Foto: Halsnæs Kommune

De tre nordkystkommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs har igen søgt og fået puljemidler fra Kystdirektoratet til det store, fælles kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid. Denne gang er projektet blevet støttet med 26 millioner kroner.

Publisert

Igen i år er der puljemidler til beskyttelse af Nordkysten på Sjælland. De tre kommuner Gribskov, Helsingør og Halsnæs fik forrige år 20 millioner kroner fra Kystdirektoratets pulje til kystbeskyttelse, senest fik de 21 millioner, og i år er beløbet 26 millioner kroner, som er uddelt på baggrund af ansøgningen, som blev indsendt i 2022.

”De danske kyster er noget helt særligt – og vores fælles ansvar. Derfor er jeg også tilfreds med, at staten igen tager et ansvar for finansieringen for beskyttelsen af vores kyster. Og alle midler er velkomne, for vi har virkelig brug for dem. Derfor vil vi også søge alle de statslige midler, vi har mulighed for i fremtiden,” siger Helsingørs borgmester Benedikte Kiær.

Borgmester i Gribskov Kommune Bent Hansen lægger vægt på, at staten også spiller en vigtig rolle i forhold til sikring af den nordsjællandske kystlinje.

”Nordkystens Fremtid er et meget vigtigt projekt for vores tre kommuner og for hele landet. Jeg er glad for midlerne og for, at den nye minister bakker op om planerne, men realiteten er, at projektet alene pga. hensynet til de beskyttede naturområder oplever meromkostninger, der langt overstiger de 26 millioner. Derudover kommer de generelle prisstigninger, vi oplever i øjeblikket. En opgave i den skala, som Nordkystens Fremtid er, bør staten i høj grad bidrage til at få løst, både i forhold til finansiering og ved at hjælpe med at navigere i forhold til lovgivning og miljøkrav,” siger han.

Projektet ’Nordkystens Fremtid’ handler om at beskytte kysten i Nordsjælland mod fremtidige storme ved at strandfodre med sand og ral i store mængder. Kysten er truet af erosion fra storme og højvande, og det ekstra sand sikrer en strand foran de eksisterende hårde kystsikringsanlæg. Det får bølgernes kræfter til at løbe af på stranden, og bølgerne rammer dermed med mindre kraft.

Strandfodringen vil beskytte de over 1.100 ejendomme i første række og blandt andet kritisk infrastruktur, fredede fortidsminder og kulturværdier.

Powered by Labrador CMS