Nye vilkår for tobisfiskeri for fartøjer med kameramonitorering

Fartøjer med godkendt kameramonitering kan nu fiske tobis i tre forvaltningsområder på samme fangstrejse.

Publisert

Fiskeristyrelsen har udsendt meddelelse om straksregulering nr. 25 - 2024 om indførelse af særlige vilkår for kameramoniteret fiskeri efter tobis.

Med virkning fra 1. juli 2024 gives der tilladelse til at fiske i de tre farvande 1r, 2r og 3r på samme fangstrejse i tobisfiskeriet under forudsætning af, at man opfylder en række betingelser, som er specificeret nedenfor.

Følgende betingelser for adgang til fiskeri på særlige vilkår for kameramoniteret fiskeri efter tobis gælder:

- Fartøjer med elektronisk kameramonitering kan få adgang til fiskeri på ovenstående særlige vilkår efter en kontrolfaglig og kamerateknisk vurdering fra Fiskeristyrelsen.

- Forud for adgang til fiskeri på de særlige vilkår skal Fiskeristyrelsen godkende fartøjernes VMP, herunder opsætning og dækningsgrad af kameraer.

. For at tilvejebringe grundlaget for en risikobaseret udvælgelse af optagelser udtages op til 10 pct. af fangstrejserne til kontrol for hvert fartøj. Dog vil der altid kunne udtages én fangstrejse per fartøj per år, selv hvis dette overskrider 10 pct. Udvælgelsen vil være baseret på risikoparametre baseret på sensordata eller egenregistrering for fangstrejser samt tilfældig udvælgelse. Optagelser indhentet fra en fangstrejse, der ikke opfylder betingelserne under fiskeri listet nedenfor, tæller ikke med i de 10 pct. af fangstrejser, som Fiskeristyrelsen udvælger.

Under selve fiskeriet gælder endvidere:

Fartøjets elektroniske moniteringssystem er funktionsdygtigt og i drift, herunder sikring af rengøring af kameraer.

Følgende udsyn er som minimum sikret:

- Der skal være frit udsyn til sildekasse/dewatering box.

- Der skal være frit udsyn til området, hvor trawlet tilkobles fiskepumpen.

- Der skal være bredt udsyn agter.

- Der skal være udsyn til offload pipes.

Såfremt ovenstående betingelser ikke opfyldes, skal fartøjsejer eller fører straks udbedre fejl, der hindrer funktionen af det elektroniske moniteringssystem.

Meddelelsen trådte i kraft den 1. juli 2024 og er gældende til og med 31. december 2024, medmindre andet meddeles.

Powered by Labrador CMS