MSC anerkendt som global indikator for indsats mod tab af biodiversitet

Arkivfoto: MSC

Certificering i henhold til Marine Stewardship Councils globale standarder for miljømæssigt bæredygtige fisk og skaldyr blev på FN’s biodiversitetskonference COP-15 anerkendt som en videnskabelig måde at måle indsatsen for at vende det alarmerende fald i verdens biodiversitet.

Publisert

Data om MSC-certificerede fangst- og forsyningskæder indgår som tre af de officielle indikatorer i Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework for to af målene. Det første mål vedrører bæredygtig forvaltning af og handel med vilde arter, og det andet vedrørerintegration af biodiversitetsværdier i økonomierne. Supplerende indikatorer kan anvendes af regeringerne til at måle fremskridt i forhold til disse mål.

En troværdig indsats på landeniveau og måling af resultater vil være nøglen til at sikre, at den nye internationale aftale bliver en succes.

Fiskerier, der opfylder MSC’s Standard, skal opretholde sunde fiskebestande, minimere bifangst samt påvirkning af truede, truede og beskyttede arter, såvel som det bredere marine økosystem.

Tilstedeværelsen inden for rammerne er et tegn på MSC-programmets troværdighed med hensyn til at bidrage til at opretholde biodiversiteten. Den nye aftale, der er udviklet og forhandlet af parterne i konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD), har til formål at standse tabet af biodiversitet senest i 2030 og opnå genopretning senest i 2050.

“Vi er meget stolte over, at MSC-certificering er blevet anerkendt i FN’s nye Global Biodiversity Framework. Anerkendelsen taler om de betydelige længder, som MSC-certificerede fiskerier går for at forstå deres indvirkning på miljøet og sikre deres bæredygtighed og levere forbedringer, hvor det er nødvendigt – samt forsyningskædens rolle i at anerkende og belønne disse indsatser,” lyder det fra administrerende direktør for MSC, Rupert Howes.

“Denne internationale aftale om biodiversitet er et stort resultat. Udfordringen vil nu være at sikre, at løfterne modsvares af reel handling. MSC-certificering giver virksomheder og regeringer over hele verden et troværdigt mål for deres indsats for at beskytte livet i vores hav, samtidig medat de leverer mad og levebrød til milliarder af mennesker,” siger han.

MSC-programmet støtter sunde marine økosystemer ved at give incitamenter til bæredygtige fiskerimetoder. Denne indsats anerkendes og belønnes af detailhandleres og mærkevarers tilsagn om at sælge certificerede bæredygtige fisk og skaldyr med det blå MSC-mærke, som imødekommer forbrugernes stigende bevidsthed om behovet for bæredygtigt fiskeri.

Powered by Labrador CMS