Kræver totalforbud og anbefaler at droppe ål til påskefrokosten

Foto: Erling Svensen / WWF

WWF Verdensnaturfonden opfordrer danskerne til at bytte ål ud med sild til påskefrokosten, ligesom organisationen kræver et totalforbud mod al ålefiskeri året rundt.

Publisert

Antallet af unge ål langs de europæiske kyster er faldet med hele 98 procent siden 1980, og særlig slemt står det til i Nordsøen, hvor antallet af unge ål – glasål – som kommer til vores kyster, er nede på 0,6 procent sammenlignet med 1980. Det skyldes en kombination af forurening, tab og forstyrrelse af levesteder og mange års hårdt fiskeri.

Alligevel kan danskerne fortsat købe ål hos fiskehandleren og på nettet forud for årets påskefrokost, selvom den internationale naturfredningsorganisation IUCN betegner ålen som ‘kritisk truet’, og det får nu WWF Verdensnaturfonden til at kræve politisk indgriben og et totalforbud mod alle former for erhvervsmæssig og rekreativ ålefiskeri hele året rundt i både salt- og ferskvand.

Med de foreslåede regler for erhvervsfiskeri efter ål, der forventes at gælde i perioden juli 2023 til marts 2024, kan erhvervsfiskere fortsat fiske efter ål i nogle af de måneder, hvor fangsterne forventes at være størst, ligesom også rekreativt ålefiskeri på land forventes at fortsætte, når den nye bekendtgørelse træder i kraft.

“Det er et stort problem, at vi accepterer, at vi fanger, sælger og spiser en kritisk truet art. Der er behov for et totalforbud mod al ålefiskeri, så vi kan beskytte arten. EU har allerede strammet reglerne, men vi skal gøre endnu mere. Ålebestandene har været hårdt presset i mange år, og antallet af ål er reduceret kraftigt. Derfor må ministeren på banen, så vi kan få ændret reglerne,” siger seniorrådgiver inden for hav og fiskeri i WWF Verdensnaturfonden, Henrike Semmler Le.

Både de gældende og forventede kommende regler strider mod forskere og eksperters anbefalinger, og i slutningen af 2022 anbefalede Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, et fuldt stop for al ålefiskeri, herunder glasål til opdræt.

“Man har erkendt problemet. Men restriktionerne er for svage og svære at håndhæve. Eksperter og biologer siger enstemmigt, at ålen er så kritisk truet, at der er behov for et forbud på ubestemt tid. Lande som Letland og Finland har indført strengere begrænsninger, mens Irland helt har forbudt ålefiskeri. Det er et vigtigt signal, selvom der kan gå mange år, før ålebestandene får det bedre. Et midlertidigt forbud behøver ikke betyde, at det er slut med ålefiskeri for altid. Men vi er nødt til at erkende, at bestanden har brug for en lang pause. Det vil samtidig gøre kontrolindsatsen lettere,” lyder det fra Henrike Semmler Le.

WWF Verdensnaturfonden anerkender ålefiskeriets historiske betydning, men opfordrer danskerne til hverken at spise eller servere ål til påskefrokosten, hvor ål ellers er fast inventar mange steder.

“Vi er nødt til at tænke langsigtet og passe godt på bestanden. Ellers risikerer vi, at ålen helt forsvinder i Danmark på sigt. Derfor bør vi slet ikke spise ål. Sild er et fint, bæredygtigt alternativ. For at få et renere, vildere og mere mangfoldigt hav kræver det, at vi fortsætter med at genetablere levesteder for blandt andet ål og torsk, som også er i knæ i flere af vores farvande. Samtidig har vi behov for en ambitiøs politisk havplan med fokus på bæredygtigt, naturskånsomt fiskeri og en langt stærkere naturbeskyttelse. Får vi det, kan vi forvente, at naturen får det bedre,” siger Henrike Semmler Le.

Powered by Labrador CMS