DFPO: Glæde over at ministeren tager bekymringerne alvorligt

Svend-Erik Andersen. Foto: Danmarks Fiskeriforening
Svend-Erik Andersen.

“Et kameraprojekt i Kattegat skal gennemføres i samarbejde med fiskeriet og ikke hen over hovedet på fiskerne”. Sådan lyder det fra formanden for Danmarks Fiskeriforening efter fiskeriminister Jacob Jensen har valgt at fremrykke evalueringen af kameraovervågningen i Kattegat.

Publisert

Evalueringen af kameraprojektet på trawlfartøjer i Kattegat, der blev søsat for at reducere ulovligt udsmid af torsk, er fremrykket et kvartal, så den nu skal være færdig den 1. oktober 2023 frem for den 31. december 2023.

Ministeren vil på baggrund af evalueringen træffe beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i projektet. Samtidig vil ministeren arbejde for at skaffe flere incitamenter til at gøre det attraktivt at deltage i kameraordningen, og det vækker glæde hos Danmarks Fiskeriforening (DFPO).

“Jeg hilser ministerens udmelding meget velkommen, og jeg er glad for, at ministeren tager fiskeriets bekymringer alvorligt og handler på dem. Vi har i dansk fiskeri fra starten efterlyst, at et kameraprojekt i Kattegat gennemføres i samarbejde med fiskeriet og ikke hen over hovedet på fiskerne. Et projekt af denne karakter skal være baseret på et grundigt forarbejde, gennemføres i samarbejde med de berørte fiskere, være baseret på frivillig deltagelse og med positive incitamenter for de fartøjer, som deltager i projektet,” lyder det fra formanden hos DFPO, Svend-Erik Andersen.

På baggrund af drøftelser med erhvervet har ministeren ligeledes besluttet af forlænge vejledningsperioden til slutningen af 2023.

I vejledningsperioden, som der hidtil løb frem til den 1. juli 2023, vil Fiskeristyrelsen primært vejlede fiskerne fremfor at sanktionere ved overtrædelser, medmindre der er tale om grove eller gentagne overtrædelser. Erfaringerne viser, at vejledning har en høj præventiv effekt.

Tal og fakta:

  • Torskebestanden i Kattegat er siden slutningen af halvfemserne faldet med cirka 90 procent.
  • Der blev i 2022 landet jomfruhummer fanget i Kattegat for en værdi af 134 millioner kroner.
  • Danmark har i en erklæring over for EU-Kommissionen i 2019 tilkendegivet, at der vil blive monteret elektronisk monitorering på hovedparten af trawlfiskeriet i Kattegat. Erklæringen var med til at sikre en bifangstkvote for torsk, der muliggjorde fortsat fiskeri efter jomfruhummer, hvor torsk er en uundgåelig bifangst.
Powered by Labrador CMS