Nyt forslag til Fiskeristandard offentliggjort af MSC

Arkivfoto: MSC

Marine Stewardship Council stiller nye krav for at redde verdens truede og beskyttede arter.

Publisert

Marine Stewardship Council (MSC) har tirsdag udgivet sine forslag til opdateringen af MSC’s fiskeristandard. Interessenterne opfordres til at gennemgå og feedback om forslagene online indtil mandag den 4. april.

MSC’s Fiskeristandard er den førende internationale standard for bæredygtigt fiskeri. Mere end 446 fiskerier, der repræsenterer 17 procent af den globale marine høst, er certificeret efter standarden.

Kravene i MSC’s fiskeristandard revideres regelmæssigt for at afspejle bedste praksis inden for fiskeriforvaltning. Den nuværende undersøgelse af fiskeristandarden blev indledt i 2018 og har involveret den mest omfattende høring, som organisationen hidtil har gennemført, med deltagelse af over 1.000 interessenter. Efter MSC’s bestyrelses godkendte udkastet til den opdaterede standard, går processen nu ind i sin afsluttende fase med en 60-dages offentlig gennemgang.

Den foreslåede opdatering af fiskeristandarden indeholder væsentlige forbedringer, som vil sikre, at MSC-certificeret fiskeri fortsat anerkendes som verdens førende inden for bæredygtighed. Det er kulminationen på 16 dybdegående projekter med det formål at revidere standarden. Disse projekter indeholdt alle omfattende høringer med forskere og interessenter, og mange inkluderede uafhængige analyser af fiskeriforvaltningen.

“I de kommende år vil vi se et enormt kollektivt momentum for at forbedre vores forståelse og forvaltning af menneskehedens indvirkning på vores have. Det er gennem det utal af forpligtelser og bestræbelser, der er inspireret af FN’s verdensmål og årtiers havforskning. MSC’s nye standard vil bidrage til at skabe denne ændring,” siger Linnéa Engström, programdirektør MSC Scandinavia og Østersøregionen.

Hvis udkastet til standardforslag vedtages, vil MSC’s krav styrkes på nøgleområder, der blev identificeret gennem de indledende høringsrunder. Disse omfatter:

  • Nye krav til truede og beskyttede (ETP) arter, herunder en ny metode til klassificering af arter som ETP. Metoden kombinerer tilgange fra havbeskyttelse og fiskeriforvaltning for at identificere arter og bestande, der har behov for yderligere beskyttelse. Som følge heraf vil beskyttelsen være mere målrettet, så fiskerierne forventes at eliminere eller minimere deres indvirkning på ETP arter, så deres populationer kan komme sig.
  • Hajfinne fiskeri er allerede forbudt i MSC certificeret fiskeri, men for at styrke MSC’s krav yderligere alle fiskeri fastholde hajer vil være forpligtet til at have en Fins Naturally Attached (FNA) politik, uden undtagelse. En FNA-politik betyder, at alle hajer, der fanges af fiskeriet, skal landes med deres finner på. Forslaget er blevet til via høringer og uafhængig forskning, som viste, at FNA er den mest levedygtige politiske løsning for at sikre, at hajfinne fiskeri ikke finder sted.
  • MSC’s krav til fiskeredskaber, der går tabt eller kasseres til søs (ghost nets), bliver styrket. For at minimere risikoen for utilsigtet fangster eller at havdyr vikles ind i ghost nets, skal fiskeriet gennemføre forvaltningsforanstaltninger, der forhindrer tab af fiskeredskaber og minimere skadevirkningerne heraf, når det sker.
  • Fiskeristandardens kompleksitet er så vidt muligt blevet mindsket med det formål at gøre vurderingerne mere effektive. Selv om fiskeriet stadig skal nå det samme præstationsniveau, er hele fiskeristandarden blevet revideret for at forenkle sproget, fjerne tvetydighed og reducere antallet af indikatorer, som fiskeriet vurderes mod. Som følge heraf bliver antallet af problemer med at fastsætte en score generelt reduceret.

Andre forslag, der kan gennemgås, er forslag vedrørende høstlag og kontrolregler samt habitat- og økosystemkrav.

“I løbet af de sidste 30 år er der gjort betydelige fremskridt inden for bæredygtigt fiskeri. Ny videnskab, teknologi og regulering har ændret den måde, vi fisker og forvalter vores havressourcer på. Men overfiskning og nedbrydning af vores have fortsætter,” siger Dr. Rohan Currey, Chief Science &Standards Officer hos MSC i London.

Powered by Labrador CMS