Her er fiskeriministerens 10 indrømmelser

Fisketrawler. Arkivfoto: DTU Aqua
Fisketrawler.

Fiskeriminister Rasmus Prehn har lyttet til den massive kritik fra fiskerne og besluttet at give en lang række indrømmelser i sagen om monitoreringsprojektet for trawlfartøjerne i Kattegat.

Publisert
  • Den tilfældige stikprøvekontrol af kameraoptagelser nedsættes fra de nuværende 10 pct. til 5 pct. af optagelserne for hvert fartøj. Derudover gennemses cirka 5 pct. af alle optagelserne på baggrund af en risikobaseret udvælgelse. Fiskere, der overholder reglerne om udsmid, vil derfor opleve et mindre kontroltryk.
  • Når Fiskeristyrelsen anmoder om optagelser til gennemsyn på baggrund af den risikobaserede udvælgelse, vil styrelsen oplyse fiskeren om, hvad begrundelsen for gennemsynet er.
  • Fiskeristyrelsen vil frem til juli 2023 fortsætte den nuværende praksis med vejledning som udgangspunkt frem for sanktionering, med mindre der konstateres gentagne eller grovere overtrædelser.
  • Fiskeristyrelsen vil operere med en bagatelgrænse for sanktionering af udsmid konstateret på kameraoptagelserne, så mindre uheld mv. ikke sanktioneres. Det vil sige, at hvis et mindre antal fisk ryger overbord ved handlinger, der åbenlyst kan tilskrives uheld eller utilsigtede fejlvurderinger, vil det ikke blive sanktioneret.
  • Kamerafartøjerne fritages som udgangspunkt for den tidskrævende last haul kontrol, hvor fiskerens fangst gennemgås og sorteres af fiskerikontrollen.
  • Fiskeristyrelsen vil have fokus på at præcisere, hvilke optagelser, der hentes ind til gennemsyn med henblik på at minimere omfanget heraf. Som udgangspunkt indhentes i stikprøvekontrollen ikke optagelser, der er mere end 14 dage gamle.
  • Fiskeristyrelsen undersøger muligheden for på sigt at begrænse omfanget af optagelser gennem bevægelsescensorer.
  • Der arbejdes med igangsættelse af forsøgsprojekter med blandt andet friere redskabsvalg, hvor flere af kamerafartøjerne vil have mulighed for at deltage.
  • Der er under fiskeriudviklingsprogrammet samlet for 2022 og 2023 afsat 15 mio. kr. til udvikling af selektive redskaber, der kan understøtte fiskerne i at kunne tilpasse deres fiskeri og fortsat have et bæredygtigt fiskeri trods nedgang i vigtige bestande som torsk.
  • Der arbejdes målrettet på at sikre et friere redskabsvalg og andre regellempelser til kamerafartøjerne gennem forsøgsprojekter og dialog med EU-Kommissionen og andre medlemsstater.
Powered by Labrador CMS