33 fiskefartøjer i Østersøen får støtte til ophugning

Arkivfoto: Danmarks Fiskeriforening

Fiskeristyrelsen har i den forgangne uge givet tilsagn til ophugningsstøtte til 33 fartøjer for i alt cirka 47 millioner kroner på støtteordningen ‘ophugning af fiskerfartøjer for torskefiskere i Østersøen’.

Publisert Sist oppdatert

I Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) er der afsat 50 millioner kroner til en ophugningsordning for fartøjer i Østersøen. Formålet med ordningen er at bidrage til at mindske ubalancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder i Østersøen som følge af de seneste års markante kvotenedgange for torsk og den økologiske tilstand for Østersøen generelt.

Fiskeristyrelsen har inden for ansøgningsfristens udløb den 31. december 2022 modtaget i alt 63 ansøgninger, og heraf opfylder 36 ansøgninger støtteordningens ansøgningsbetingelser med ansøgning om et samlet beløb på cirka 68 millioner kroner.

Alle ansøgninger er blevet prioriteret i henhold til ordningens kriterier, og der er således blevet givet tilsagn til 33 ansøgere for cirka 47 millioner kroner.

Da ordningens økonomiske ramme er på 50 millioner kroner er der tre ansøgninger, som ikke har modtaget tilsagn om støtte, selvom de lever op til støttekriterierne. Ansøgningerne er blandt andet blevet prioriteret ud fra den højeste andel af torskefiskeri fra Østersøen.

Restbeløbet på cirka 3 millioner kroner vil i prioriteret rækkefølge blive tilbudt en af de tre ansøgere, der lever op til ordningens kriterier, men hvor de ansøgte beløb falder udenfor den økonomiske ramme for støtteordningen.

For at få udbetalt støtte skal fiskerfartøjerne være ophugget senest den 31. december 2023, og der skal også være anmodet om udbetaling senest denne dato.

Powered by Labrador CMS