Fiskefartøj søges til at deltage i makrel-trawltogt

Makrel. Arkivfoto

DTU Aqua og Danmarks Pelagiske Producentorganisation søger et fiskefartøj, som vil deltage i makrel-trawltogt i 10 dage.

Til et forsøg om makral-trawl søger DTU Aqua og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) et fartøj til deltagelse. Forsøget vil foregå i områderne: EU-farvande, norsk- og svensk zone samt UK zone i Nordsøen (ICES-område 4ab og 3aN). Projektperioden er 1. juli 2024 til 1. august 2024.

Fiskeristyrelsen annoncerer dette projekt, da der er mulighed for at få tildelt ekstra årsmængder via projektet. Annonceringen sker for at skabe mulighed for, at alle interesserede fiskere kan ansøge om tilladelse til at deltage i dette forsøgsfiskeri, forudsat at man opfylder projektets krav.

I Norskehavet har man siden 2007 gennemført trawl-surveyet International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) med det formål at levere et fiskeriuafhængigt indeks for makrelbestandens størrelse. I 2018 blev det årlige makreltogts dækning udvidet til også at gælde Nordsøen, hvor det forventes, at specielt yngre og mindre fisk befinder sig.

Projektets formål er at oparbejde en oversigt over, hvordan makrellen udbreder sig i Nordsøen, hvor også norsk zone og UK zone dækkes. Derudover vil projektet undersøge makrellens betydning for Nordsøens økosystem, blandt andet vil der blive indsamlet viden om makrellens maveindhold fra de fangede makreller. Data fra projektet vil på sigt indgå i IESSNS samt ICES’ bestandsvurdering.

Krav til det deltagende fartøj

DTU Aqua og DPPO søger ét fartøj til at deltage i togtet. Fartøjet skal opfylde følgende krav for at komme i betragtning til at deltage i forsøget:

Fartøjet skal være en pelagisk hæktrawler > 55 meter med motorkraft til at fiske med en Multipelt 832 trawl.

- Fartøjet skal være udstyret med kran Dyneema warps og 8 m2 pelagiske skovle.

- Fartøjet skal være tilgængeligt fra 1. juli 2024 til og med 1. august 2024.Endelig(e) togtperiode(r) aftales mellem fartøj og DTU Aqua.

- Fartøjet skal være anvendeligt til makrelfiskeri i område 3aN, 4ab, samt område 2a (norsk og UK zone nord for 62 n. breddegrad).

- Fartøjet skal have tre ekstra sovepladser (udover dem til skipper og besætningsmedlemmer) i minimum to kahytter.

- Fartøjet skal have plads til en oparbejdnings-opstilling på ca. 6 m2, og derudover skal der være plads til en taklekasse, som kan rumme ca. 1.5 tons ad gangen.

- Fartøjet og fartøjets besætning skal have erfaring med makrelfiskeri og gerne erfaring fra lignende forsøgsfiskerier.

- Ændringer, f.eks. pga. for dårligt vejr til mærkning, aftales med fartøjet ud fra de konkrete omstændigheder.

- Fartøjet skal overholde de aftaler, der indgås med DTU Aqua, DPPO og - Fiskeristyrelsen, samt overholde betingelserne i de tilladelser, der bliver udstedt til fartøjet.

- Fartøjet skal være antageligt.

- Fartøjet skal ved ansøgning oplyse en charterpris pr. hele forsøgsdøgn (kr./døgn). Charterprisen skal være inklusiv alle omkostninger, herunder udgifter til skipper, besætningsmedlemmer, revisor og administration samt fiskeredskaber, vedligeholdelse og udbedring af eventuelle skader på fartøj eller redskaber.

Fartøjer, der ikke opfylder de ovennævnte krav, vil ikke komme i betragtning.

Kompensation

Fartøjet vil, som kompensation for gennemførelse af forsøgstogtet, få tildelt en makrel-forsøgskvote for farvandsområderne: 2A34 og 2CX14; Der kompenseres for maksimalt 10 dage.

Kvoten vil blive oplyst, når Fiskeristyrelsen har modtaget oplysninger om den endeligt fastsatte makrelkvote for 2024 og vil blive beregnet på baggrund af den charterpris, fartøjet oplyser.

Fartøjets oplyste charterpris vil blive rimelighedsvurderet, og kvoten vil blive tildelt umiddelbart efter gennemførelse af forsøget.

Fiskeristyrelsens værdifastsættelse af makrel følger gennemsnitlige afregningspriser for 2023 – der tages hensyn til udsving, hvorfor der trækkes 20 pct. fra 2023 gennemsnitsafregningsprisen.

Den tildelte kvote er gældende for hele året 2024, og der foreligger ikke noget krav om, at kvoten skal fiskes samtidigt med, at forsøget udføres.

Powered by Labrador CMS