Nu har Fiskernes Fiskesortering overtaget fiskeauktionen i Hirtshals

Arkivfoto: Hirtshals Havn

Fiskernes Fiskesortering har per 1. januar overtage fiskeauktionen i Hirtshals.

Publisert

Efter ønske fra Fiskernes Fiskesortering har parterne igennem længere tid drøftet forskellige muligheder for en sammenlægning, og dette er mundet ud i, at Fiskeauktion Nord i november solgte sine aktiviteter i Hirtshals til Fiskernes Fiskesortering.

Baggrunden for overtagelsen af fiskeauktionen er, at Fiskernes Fiskesortering ønsker at have maksimal indflydelse på alle de direkte faktorer som vedrører landing og afregning af fisk, således at man på omkostningssiden stiller fiskerne bedst muligt.

“Der stilles med de udfordringer fiskeriet står overfor i fremtiden højere og højere krav om fokus på service, drift og omkostninger. Derfor henvendte vi os i foråret (2021, red.) til Fiskeauktion Nord, så vi kunne få en snak om de fremtidige muligheder for et øget samarbejde. Her opstod tanken om at indlemme fiskeauktionen i Hirtshals under Fiskernes Fiskesorterings aktiviteter. Sammenlægningen sker således primært for at skabe så gunstige vilkår som muligt – dette være sig både søpakket fisk, men også fisk til sortering hos Fiskernes Fiskesortering,” siger Finn Møller, Direktør ved Fiskernes Fiskesortering.

Fiskeauktion Nord har indtil nu drevet fiskeauktionerne i både Hirtshals og Strandby. Selskabet blev stiftet for 5 år siden, hvor man lagde de to fiskeauktioner sammen for at få nogle stordriftsfordele såsom fælles administration og samtidig få foretaget et glidende generationsskifte.

“Når der er et ønske fra en fiskerejet virksomhed i Hirtshals om at drive auktionen selv, så synes jeg, at det vil være det rigtige for Hirtshals at gøre, og det vil vi ikke stille os i vejen for. Vi er rigtigt glad for det gode samarbejde, som er mellem Hirtshals og Strandby, og der er lavet aftale om, at dette fremadrettet vil fortsætte, selvom Hirtshals-delen bliver givet tilbage til Hirtshals-fiskerne,” siger auktionsmester Jesper Kajgaard fra Fiskeauktion Nord i Strandby.

Samtidig med overtagelsen, så har den nuværende auktionsmester, Karsten B. Pedersen, efter 37 år ved Hirtshals Fiskeauktion valgt at drosle ned og hellige sig sin anden virksomhed. Han vil dog stadig være en synlig del af fiskeauktionen i Hirtshals i en periode.

Finn Møller, som i dag er direktør for Fiskernes Fiskesortering og råvareansvarlig ved fiskeauktionen, har fra januar overtaget ledelsen og driften af de to selskaber.

Powered by Labrador CMS