Fiskeristyrelsen indfører kvote på fiskeri af stenbider

Foto: Tom Barrett / Unsplash

24.356 kilo levende vægt for 2024. Det er den nye kvote på fiskeri af stenbider, som Fiskeristyrelsen har indført med virkning fra i dag.

Med virkning fra den 18. marts 2024 har Fiskeristyrelsen indført en kvote på fiskeri af stenbider. Det oplyser styrelsen i en meddelelse.

Den samlede kvote er blevet fastsat til 24.356 kilo levende vægt for 2024, og heraf afsættes 19.356 kilo til ejere af fartøjer med tilladelse til fiskeri af stenbider. Af denne mængde vil restmængden fordeles ligeligt mellem fartøjerne i form af en kalenderugeration, som vil fremgå af den enkelte tilladelse. De resterende 5.000 kilo af den samlede kvote afsættes til bifangst i andre fiskerier.

Ejere af fartøjer med eksisterende tilladelse

Den skønnede restmængde fordeles ligeligt som en kalenderugeration på 40 kilo levende vægt til fartøjsejere med tilladelse. Nye tilladelser med kalenderugerationen påført udstedes til alle fartøjsejere, som allerede har en tilladelse. De nye tilladelser erstatter de hidtidige udstedte tilladelser, som herefter bliver ugyldige.

Kalenderugerationen kan justeres, såfremt udviklingen i fiskeriet gør det nødvendigt. Det sker ved, at der udstedes nye tilladelser med justerede ugerationer.

Når den afsatte mængde på 19.356 kilo skønnes opfisket, udsendes der med Digital Post en meddelelse til alle ejere af fartøjer med tilladelse til fiskeri af stenbider (tilladelse nr. 301) om, at tilladelsen ikke længere er gyldig, og fiskeri efter stenbider skal indstilles.

Det præciseres desuden, at tilladelse til at fiske, medbringe og lande stenbider kræves, når en ejer af et fartøj fisker med bundgarn eller garnredskaber med en maskestørrelse på 220 mm helmaske og derover.

Ansøgning om tilladelse

Der kan fortsat efter ovenstående ændringer af vilkårene søges om tilladelse til fiskeri af stenbider, og tilladelsen vil blive udstedt på samme vilkår som eksisterende tilladelser. Det er kun fartøjer, der anvender bundgarn eller øvrige garnredskaber med en maskestørrelse på 220 mm helmaske og derover, som kan få tilladelse til fiskeri efter stenbider. Der ansøges ved at sende en e-mail til tilladelse@fiskeristyrelsen.dk.

Powered by Labrador CMS