Nyt samarbejde skal vække interesse for grønne job og uddannelser

Maersk Training åbnede dørene for at vise de unge, hvordan offshore-medarbejdere lærer at redde sig ud af en helikopter, der nødlander på vandet. Foto: Esbjerg Kommune
Maersk Training åbnede dørene for at vise de unge, hvordan offshore-medarbejdere lærer at redde sig ud af en helikopter, der nødlander på vandet.

Et nyt samarbejde blev lanceret, da 25 lokale i midten af marts besøgte Esbjerg Havn, Nicon Industries og Maersk Training. Målet med dagen var at øge deres kendskab og interesse for de job- og uddannelsesmuligheder, der er forbundet med aktiviteterne på Esbjerg Havn.

Publisert

Med planer om yderligere udbygning af havvind, etablering af en energiø i Nordsøen, storskala Power-to-X anlæg og CO2 lagring i de udtjente oliefelter tegner det til, at Esbjerg og Esbjerg Havn får en central rolle i forhold til at nå de ambitiøse danske klimamål.

Grøn omstilling drejer sig i midlertidig ikke kun om udvikling af nye teknologier, men også om at de rette hænder og hoveder kan løfte opgaven. Og det er især specialarbejdere og håndværkere, der vil blive brug for.

”Alle analyser peger på, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling og nå de ambitiøse klimamål, som er sat. Det er derfor nødvendigt, at vi får flere sporet ind på de grønne job og uddannelser hurtigst muligt,” siger sekretariatsleder for Green Skills, Kenneth Lehm Nordestgaard.

På denne baggrund er Esbjerg Havn og fællessekretariat Green Skills blevet enige om at søsætte forskellige initiativer, der kan være med til udvide kendskabet til de job og uddannelser, som knytter sig til den del af den grønne omstilling, der tager udgangspunkt i Esbjerg Havn blandt især unge. Målet er at skabe tættere bånd mellem de unge og virksomhederne på Esbjerg Havn, således at flere unge søger de job og uddannelser, som efterspørges her.

“Esbjerg Havn har en unik placering og en bred vifte af virksomheder, som er involveret i den grønne omstilling. Det er vigtigt, at disse virksomheder får den arbejdskraft de har brug for, hvis vi skal udnytte det potentiale som havnen og Esbjerg by har i forhold til den grønne omstilling. Det kan kun lykkes, hvis vi får flere unge til at se i den retning. Det gælder også de unge, som i dag måske er uafklarede omkring, hvilken vej de skal gå i forhold til job og uddannelse. Jeg tror at initiativer som dette måske kan være en øjenåbner for mange unge,” siger havnedirektør for Esbjerg Havn, Dennis Jul Pedersen.

Samarbejdet har fået overskriften “Esbjerg Havn Academy by Green Skills” og vil komme til at indeholde en række forskellige initiativer, der kan understøtte og bidrage til at styrke den nuværende indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne på Esbjerg Havn.

Onsdag eftermiddag var 25 unge fra Esbjerg Kommunes Uddannelseshus, FGU Vest og projekt Vindmøllen på rundtur på Esbjerg Havn, hvor de blandt andet besøgte Nicon Industries, som har specialiseret sig i stål- og aluminiumkonstruktioner til offshore og vindmøllebranchen. De sluttede med at se og opleve faciliteterne på Maersk Training, hvor de på tæt hold fik set, hvordan offshore-medarbejdere klædes på til at håndtere brand og redde sig ud af en helikopter, der nødlander på vandet.

Besøget faldt umiddelbart i god jord hos deltagerne, og selvom de måske endnu er uafklarede i forhold til deres fremtid, er håbet, at dagen kan være med til at vise dem en vej frem mod job og uddannelse. Efterfølgende samtaler med de unge deltagere skal afklare i hvilket omfang, der konkret skal arbejdes videre i retning mod nogle af de job, som de unge fik præsenteret på dagen.

Arrangement vil blive fulgt op af lignende arrangementer for unge, og der bliver også arbejdet med andre initiativer, der på forskellig vis på kort og lang sigt kan understøtte og bidrage til at styrke rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen på Esbjerg Havn.

De første 25 unge var den 16. marts på rundtur på Esbjerg Havn som en del af initiativet Esbjerg Havn Academy by Green Skills.
Maersk Training åbnede dørene for at vise de unge, hvordan offshore-medarbejdere lærer at redde sig ud af en helikopter, der nødlander på vandet.
Powered by Labrador CMS