Tilladelse til forundersøgelser af tre potentielle havmølleparker

Arkivfoto: Nicholas Doherty / Unsplash

Energistyrelsen har givet Energinet tilladelse til at udføre forundersøgelser på havet for Kattegat II og Kriegers Flak II områderne samt for den nye placering af Hesselø havvindmøllepark.

Publisert

Den 16. december modtog Energinet tilladelse fra Energistyrelsen til at udføre forundersøgelser for områderne Kattegat II og Kriegers Flak II samt for den nye placering af Hesselø havvindmøllepark. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Undersøgelserne vil omfatte geofysiske og geotekniske undersøgelser af områderne udpeget til mulige havvindmølleparker samt mulige kabel-ilandføringskorridorer. Derudover vil der blive foretaget marinbiologiske undersøgelser i et større område omkring de tre mulige havvindmølleparker.

Forundersøgelsestilladelsen giver ikke i sig selv ret til at opføre havvindmøller, men den giver Energinet ret til at indsamle relevante data og oplysninger om de udpegede havarealer.

Resultaterne skal sikre, at havvindmølleparkerne kan etableres med mindst mulig risiko for en udvikler. En potentiel udvikler vil også kunne bruge miljøundersøgelserne til sin senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt.

Energinet vil gå i gang med forundersøgelserne i første kvartal 2023.

Kortet viser områderne, som skal forundersøges med henblik på mulig etablering af havvindmølleparker. Kortet fremgår af screeningen af havarealer offentliggjort den 11. maj 2022. Illustration: Energistyrelsen
Powered by Labrador CMS