Minister slår fast: Det er ulovligt at koge hummere levende

Foto: Jeremy Bezanger / Unsplash

Det er dyrplageri og i strid med dyrevelfærdsloven at koge hummere levende. Det slår fiskeriminister Rasmus Prehn fast.

Publisert

Dyrenes Beskyttelse advarede op til nytår forbrugerne om, at kogning af levende hummere er dyrplageri og i strid med dyrevelfærdsloven, og i et svar på et spørgsmål fra SF-politikeren Carl Valentin bekræfter fiskeriminister Rasmus Prehn (S) nu udmeldingen.

Dyrevelfærdsloven fastslår nemlig, at dyr skal beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, og at den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Ministeren trækker på Fødevarestyrelsens vurdering af, at hummere, som koges levende ikke aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Derfor vurderer styrelsen, at det er en klar overtrædelse af dyrevelfærdsloven. Svaret fra ministeren glæder Dyrenes Beskyttelse.

“Det er først og fremmest et vigtigt signal om, at der skal tages hensyn til alle de dyr, som aflives for at vi kan få mad på bordet. Det gælder også fisk og krebsdyr,” siger dyrlæge ved Dyrenes Beskyttelse, Cecilia Christensen Karstrup.

Fødevarestyrelsen baserer deres vurdering på en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd fra 2014, hvoraf det fremgår, at hummere kan føle ubehag og potentielt også smerte – på deres egen måde.

Strafferammen for hummerkogning går som udgangspunkt fra bøde til fængsel i indtil fire måneder. Straffen for kogning af levende hummere vil i sidste ende bero på en domstolsafgørelse.

Dyrenes Beskyttelse vurderer, at hummerkogning næppe vil udløse mere end bødestraf, og foreningen vil ikke afvise at teste loven, hvis der dukker en sag op, som kan prøves ved domstolen.

“Forhåbentligt er vores opråb og ministerens klare svar om lovbrud nok til at sætte en endelig stopper for kogning af levende hummere,” siger Cecilia Christensen Karstrup.

I videnskabelige undersøgelser er krebsdyr blevet udsat for små stød i udvalgte områder af en forsøgsopstilling. Krebsdyrene undgik herefter de områder hvor de fik stød, og det viser, at de ikke blot reagerer på sanseorganernes besked om smerte, men også har hukommelse, som de kan reagere ud fra.

Powered by Labrador CMS