Rapport konkluderer: Kameradokumentation er en effektiv kontrolform

Genrefoto: Tobias Tullius / Unsplash
Genrefoto: Tobias Tullius / Unsplash

Kameradokumentation er en effektiv kontrolform, navnlig til dokumentation af fangst og dermed overholdelse af landingsforpligtigelsen. Sådan lyder hovedkonklusionen i en evalueringsrapport fra Fiskeristyrelsen.

Publisert

I forbindelse med fastlæggelsen af kvoterne for 2020 blev det besluttet at indføre elektronisk monitorering med kameradokumentation i hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat. Evalueringsrapporten konkluderer, at elektronisk monitorering er et effektivt redskab til dokumentation af fangst og overholdelse af landingsforpligtelsen.

Projektets første fase omfattede 12 frivillige fartøjer, mens projektet i sidste fase har omfattet op til 73 fartøjer.

I projektet er der set udsmid af landingspligtige arter. Igennem projektperioden er fiskernes registrering af undermåls (BMS) fisk steget markant, efter at fartøjerne har fået installeret kamera.

I 2022 og 2023 har de 12 fartøjer, som fik installeret kamera i projektets første fase, kunnet fungere som kontrolgruppe. For disse fartøjer ses der ikke samme markante forøgelse af registrering af BMS fisk, som der samlet set er konstateret i 2022 og 2023.

Tal og fakta om projektet:

  • 73 fartøjer har fået installeret kamerasystem i forbindelse med
    kameraprojektet i Kattegat.
  • Fiskernes egen-registrering af kulmule, kuller og torsk er steget i 2022 og 2023 efter installation af kameraer.

Samlet set er erfaringen efter tre år med projektet, at elektronisk monitorering er en velfungerende kontrolform, navnlig til dokumentation af fangst og dermed overholdelse af landingsforpligtigelsen.

Du kan find hele evalueringsrapporten ‘Elektronisk monitorering af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat: Samlet evaluering af projektet’ her.

Powered by Labrador CMS