Fiskeristyrelsen lancerer projektbank over udviklingsprojekter

Arbejdssituation fra projekt. Foto: Fiskeristyrelsen
Arbejdssituation fra projekt.

Fiskeristyrelsen lancerer nu en projektbank, der giver overblik over udviklings- og innovationsprojekter, som er støttet af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Publisert

Den nye projektbank skal inspirere og sikre bred formidling af viden. Projekterne spænder vidt lige fra eksempelvis udvinding af nye smagsforstærkere fra rejeskaller, til udvikling af innovative metoder og redskaber, der fremmer bæredygtigt fiskeri.

”Med projektbanken har vi nu et samlet overblik over de første værdifulde erfaringer, som er høstet i projekterne under den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Den nye projektbank giver adgang til dyrebar viden om hav og fiskeri, der skal hjælpe os til at omstille og udvikle et bæredygtigt og grønt fiskeri. Det gælder både i forhold til at udvikle nye og mere skånsomme redskaber såvel som at afprøve nye metoder til at få mest muligt ud af fangsten. Det er erfaringer som disse, der skaber det bedste grundlag for, at vi sikrer et bæredygtigt fiskeri – også i fremtiden,” siger direktør i Fiskeristyrelsen, Nanna Møller.

På nuværende tidspunkt ligger der 67 projekter i projektbanken. Der tilføjes løbende flere projekter, når de afsluttes frem mod udgangen af 2023.

På sigt kommer projektbanken til at indeholde alle gennemførte projekter under de tre støtteordninger:

  • Fælles Indsatser Fiskeri
  • Fælles Indsatser Akvakultur
  • Fiskeri, Natur og Miljø.

Eksempler på projekter i projektbanken:

Smagsforstærkere fra rejeskaller: Danish Seafood Association har i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet og rejepilningsvirksomheder gennemført et projekt, som belyser metoder til at udvinde naturlige smagsforstærkere fra rejeskaller. Den del af rejen, som vi spiser, udgør kun 1/3, mens den resterende 2/3 består af skaller. Derfor er der et godt bæredygtighedspotentiale i at forarbejde skallerne til spiselige smagsforstærkere.

Fiskeri med garn og snurrevod giver højere overlevelsesrate ved genudsætning end forventet: Et andet projekt viser, at rødspætter og sandsynligvis torsk fanget med garn, og rødspætter fanget med snurrevod kan overleve genudsætning (discard) i langt højere grad end forventet. Forsøget er udført af Aalborg Universitet i samarbejde med Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og Københavns Universitet. Det har påvist, at discard kun har lille indflydelse på overlevelsesraten hos rødspætter og torsk, og at fiskenes tilstand er relativ god.Projektet giver vigtig viden, da genudsatte fisk kan øge visse fiskebestande til gavn for havmiljøet og fiskeriet. Dette bidrager til bæredygtig udvikling i bestandene samtidig med, at økonomien hos fiskeindustrien forbedres.

Powered by Labrador CMS