Iltsvind halveret på en måned

Arkivfoto: Miljøstyrelsen

Fra sidst i oktober til sidst i november blev iltsvindet reduceret markant.

Publisert Sist oppdatert

Det samlede areal med iltsvind i november var meget mindre end i oktober i år og lidt mindre end på samme tid sidste år.

Det viser et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.

Iltforholdene i de indre danske farvande blev markant forbedret fra sidst i oktober til sidst i november, hvor der kun var enkelte områder med iltsvind.

Det resterende iltsvind var især i det sydlige Lillebælt og omgivende farvande samt i Mariager Fjord. Der var fortsat udbredte områder med lavt iltindhold især i Kattegat, Øresund og syd for Ærø/Langeland.

I løbet af rapporteringsperioden faldt temperaturen, men generelt var vejret mildt for årstiden med relativ høj temperatur og ikke ret meget blæst.

Det milde vejr med relativ høj temperatur og overvejende svag vind i begyndelsen af måneden betød dog, at iltsvindet tog til i nogle områder i løbet af første halvdel af november. I den indre del af Flensborg Fjord og i Nybøl Nor blev der frigivet giftig svovlbrinte fra bunden.

Sidst i perioden, 18.-20. november, blæste det dog en del, og 19. november var der stormende kuling med vindstød af stormstyrke, hvilket kan have tilført ny ilt i bunden af vandsøjlen flere steder.

Hvis bundvandet ikke tilføres tilstrækkelig ilt, bliver iltforbruget større end ilttilførslen, og til sidst opstår der iltsvind. Ved længerevarende iltsvind kan al ilten blive opbrugt, og så kan havbunden afgive giftig svovlbrinte til vandet, og dermed yderligere forværre tilstanden for bunddyr og fisk.

Powered by Labrador CMS