Næsten 10.000 ton NOx kan spares på national skibstrafik

Færgen M-F Isefjord er ét af de to fartøjer, hvor ny, lovende filterteknologi er testet. Foto: Teknologisk Institut
Færgen M-F Isefjord er ét af de to fartøjer, hvor ny, lovende filterteknologi er testet.

Eftermonteret emissionsteknologi på skibsmotorer kan give helbredbesparelser på milliarder af kroner, viser beregninger på baggrund af danske forsøg.

Publisert

Forsøg med eftermontering af partikelfiltre og NOx-katalysatorer på to danske skibe viser, at der er store miljømæssige gevinster at hente, hvis skibe anvender nye, teknologiske løsninger til at rense røggasserne.

Det viser en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Rapporten er et delprodukt i forbindelse med fyrtårnsprojektet ”Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande”, som er finansieret under Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektets formål er ”at produktmodne, integrere, demonstrere og validere fuldskalaløsninger til reduktion af partikelemission og NOx fra eksisterende skibe i kystnære farvande”.

I projektet har forskere og virksomheder to forskellige emissionsbegrænsende løsninger om bord på to forskellige danske fartøjer, som sejler i kystnære farvande.

Der er gennemført beregninger for et scenarie, hvor det er antaget at al national søtransport anvender den demonstrerede teknologi, hvor det er teknisk muligt. National søfart omfatter større færgeruter, mindre færger som ø- og genvejsfærger, øvrig national søfart samt godstransport mellem Danmark og Grønland/Færøerne.

De sparede helbredseffekter i form af lavere dødelighed og sygelighed er i rapporten beregnet for henholdsvis Danmark og hele Europa.

I Danmark vil – hvis alle indenlandske fartøjer anvendte de testede teknologier – potentielt kunne spare omkring 17 for tidslige dødsfald om året, mens det samlede antal i hele Europa ville være omkring 98 for tidlige dødsfald årligt.

De samlede sparede eksterne omkostninger af helbredseffekter fra luftforurening vil være 332 millioner kroner om året i Danmark, mens det er 1,7 milliarder kroner om året i hele Europa.

I projektet har to danske teknologileverandører demonstreret deres teknologi i fuld skala på skibe. Exilator ApS har leveret integrerede partikelfilter-løsninger til hoved- og hjælpemotorerne på færgen M/F Isefjord, som sejler mellem Hundested og Rørvig.

Purefi A/S har leveret en løsning med både partikelfiltre og urea-baserede NOx-katalysatorer (SCR) til fartøjet World Mistral, der fragter personale og gods for vindmølleindustrien.

Teknologisk Institut har ledet projektet og blandt andet gennemført emissionsmålinger, mens Aarhus Universitet har gennemført en konsekvensanalyse for helbredseffekter og samfundsmæssige omkostninger for et scenarie, hvor alle skibe under national søfart bliver udstyret med den demonstrerede emissionsteknologi, hvor det er teknisk muligt.

Du kan læse hele rapporten her

Powered by Labrador CMS