Ny kvoterådgivning for Østersøen er skidt nyt for fiskeriet

Arkivfoto: Danmarks Fiskeriforening

ICES har fremlagt deres anbefalinger til fiskekvoterne i Østersøen for 2022, og det er skidt nyt for dansk fiskeri.

Publisert

Fredag har det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) fremlagt deres anbefalinger til fiskekvoterne i Østersøen for 2022. Selvom der både er gode og dårlige nyheder, ændrer rådgivningen ikke afgørende på den alvorlige situation i Østersøen. I Danmarks Fiskeriforening opfordrer man derfor både Regering og Folketing til at tage affære og hurtigst muligt få lavet en plan for, hvordan det kan sikres, at der også er et aktivt erhvervsfiskeri i Østersøen fremadrettet.

”Fiskeriet i Østersøen har i årevis bidraget med vigtige arbejdspladser uden for de store byer. På en ø som Bornholm har fiskeriet eksempelvis spillet en helt særlig rolle. Derfor er det rigtig trist, at situationen i Østersøen har udviklet sig som den har, og der er ingen tvivl om, at politikerne skal i gang nu, hvis der fortsat skal være et fiskeri i Østersøen. Det bekræfter den videnskabelige rådgivning, som vi har modtaget i dag (fredag red.),” siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen i en pressemeddelelse.

I februar 2020 satte Regeringen gang i et arbejde om fremtidens fiskeri i Østersøen, der desværre endnu ikke har kastet konkrete initiativer af sig. Derfor opfordrer Danmarks Fiskeriforening til, at det arbejde hurtigst muligt færdiggøres. I det arbejde har Danmarks Fiskeriforening budt ind med forskellige initiativer, der kan bidrage til at vende udviklingen i Østersøen. Fiskeriet ønsker eksempelvis, at forureningen fra land begrænses, at der tages hånd om de store problemer med sæl og skarv, og så kommer man heller ikke uden om, at der desværre er behov for en flådetilpasning, hvor fartøjer ophugges, som man blandt andet kan læse i udspillet ”Danskernes Fiskere – Kursen mod en fælles fremtid”.

”Regeringen skal handle hurtigt. For vi er der, hvor der set med fiskeriets øjne ikke er nogen vej uden om at igangsætte en ophugningsordning for fartøjerne i Østersøen. Det er en forudsætning for, at vi kan komme videre og sikre, at de tilbageværende fartøjer kan fortsætte deres fiskeri. Og så er det altså behov for, at vi får gjort noget ved de åbenlyse problemer, vi har med forurening fra land, med sæl og skarv og en fiskeriforvaltning, der ikke altid afspejler virkeligheden på havet,” lyder det fra Kim Kær Hansen, formand for Kreds Øst i Danmarks Fiskeriforening.

Kigger man på den konkrete rådgivning fremgår det, at ICES anbefaler en nulkvote på torsk i den østlige Østersø, hvilket understreger, at bestanden fortsat er under pres fra forurening fra land, klimaforandringer og den voksende bestand af sæl og skarv. Dog fremgår det også af ICES’s anbefalinger, at bestanden for både rødspætter og industriarten brisling er voksende. Den udvikling er det vigtigt, at politikerne tager bestik af. ”Når vi har en situation, hvor torskebestanden er under pres, sætter det også fiskeriet under pres. Derfor er det vigtigt, at politikerne ser den positive udvikling for rødspættebestanden og har viljen til at lade en udvikling komme erhvervet til gode. Det er helt nødvendigt, hvis fiskeriet skal bevares. Og med den positive udvikling i bestanden in mente fuldt ud forsvarligt ud fra et biologisk perspektiv,” siger chefkonsulent og biolog i Danmarks Fiskeriforening, Michael Andersen. 

Powered by Labrador CMS