Iltsvind i danske farvande mindre fremskredent end sidste år

Arkivfoto: Michael Diane Weidner / Unsplash

Relativ koldt bundvand bidrog til at holde udbredelsen af iltsvind tilbage i sensommeren, men i sidste del af august etablerede kraftigt iltsvind sig flere steder.

Publisert

Iltsvindet i de danske farvande var i august mindre udbredt og især mindre intenst end sidste år. Den senere start på iltsvindet skyldes formodentlig en kombination af et koldt forår, livgivende blæsevejr og at iltsvindet trak sig tidligt tilbage sidste år.

Det fremgår af et nyt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige.

Iltsvindet er lige nu særlig intenst i det sydlige Lillebælt, og i flere af de sydøstjyske fjorde, hvor der er blevet konstateret iltfrie forhold og frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden. Der er ifølge notatet blev observeret døde fisk lokalt i Limfjorden.

Andelen af arealet, som var berørt af kraftig iltsvind var både i juli og august usædvanlig lav i 2021. Fra juli til sidst i august blev iltsvindets udbredelse og intensitet ifølge notatet dog øget markant, selv om iltsvindet aftog i nogle af de mere lavvandede områder, hjulpet på vej af kraftig vind.

Fra juli til august intensiveredes iltsvindet i det sydlige Lillebælt, Det Syd-fynske Øhav, Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord, hvorimod det aftog i Limfjorden. Desuden opstod der udbredt iltsvind i Femern Bælt og Hjelm Bugt, om end iltsvindets udbredelse her skal fortolkes med forsigtighed, da datagrundlaget for modelleringen af arealudbredelsen i områderne var meget spinkelt.

Powered by Labrador CMS