Sådan påvirker klimaforandringer livet i havet

Arkivfoto
Arkivfoto

Sammensætningen af arter og liv i havet, faldende saltindhold og udbredt iltsvind er blandt konsekvenserne for havet ved klimaforandringer.

Publisert

Temperaturerne i september og oktober og indtil videre også i november har været usædvanligt høje for årstiden. Men i fremtiden vil mildere temperaturer i de normalt kolde måneder som følge af klimaforandringer være langt fra usædvanligt.

  • Varmere havvand påvirker fiskenes fødegrundlag, vækst og reproduktion. Visse arter vil gradvis søge væk fra områder, hvor temperaturen stiger og nye arter vil ankomme. I sidste ende påvirker det sammensætningen af arter og liv i hele havet.
  • Stigende nedbør gør havvandet mere fersk. Saltindholdet i havet falder med andre ord, og det påvirker eksempelvis torskens gydeproces, da torskens æg i Østersøen er tilpasset en given saltholdighed.
  • Større nedbørsmængder skyller flere næringsstoffer ud i havet. Næringsstoffer kommer primært fra landbruget og får algevæksten til at blomstre. Når algerne dør, falder de til bunds og rådner – en proces som forbruger ilt og som i værste fald kan forårsage iltsvind i havet. Så dør stort set alt liv på havbunden.
  • Alger skygger for lys, så vandet bliver mere uklart. Det betyder, at ålegræs ikke kan vokse ved sine sædvanlige dybder. Problemet forværres, når algevæksten øges på grund af forøget tilførsel af næringsstoffer.
  • Iltsvind kvæler blandt andet ålegræsenge på havbunden. Ålegræs optager store mængder CO2 fra atmosfæren, og færre ålegræsenge vil derfor betyde, at havets evne til at lagre CO2 mindskes. Ålegræsenge er desuden levested for en lang række arter.
Powered by Labrador CMS