Kritisk fejl konstateret i dataudveksling hos fiskefartøjer

Arkivfoto: Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen har konstateret, at der er en kritisk fejl hos fiskefartøjer, der anvender transciever af typen ‘SailerOne’ fra Thrane&Thrane model ‘Cobham’ 3026X. Fejlen betyder, at Fiskeristyrelsen ikke kan modtage korrekte positionsdata fra de fartøjer, der anvender ovenstående type transceiver.

Publisert Sist oppdatert

En fejl i GPS-komponenten i transceivere af typen ‘SailerOne’ fra Thrane&Thrane model ‘Cobham’ 3026X betyder, at Fiskeristyrelsen ikke kan modtage korrekte positionsdata fra fartøjer med disse transceivere. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse, hvor de ligeledes kalder fejlen for ‘kritisk’.

Det er dog ikke kun den danske Fiskeristyrelse, der har problemerne. Når et dansk fiskefartøj fisker udenfor danske farvande, betyder det nemlig ligeledes, at udvekslingen af positionsdata til den kyststat, der fiskes i, vil være forkert.

Ifølge bekendtgørelsen om overvågning af fiskerfartøjer via satellit skal fartøjsføreren sikre, at fartøjets fartøjsovervågningsenhed VMS (FOE) altid er funktionsdygtig, og at der mindst én gang i timen transmitteres korrekte positionsmeddelelser, som indeholder fartøjets identitet, position, kurs og fart samt tidspunkt for måling heraf.

Ejere af fiskefartøjer, der anvender ” SailerOne” fra Thrane&Thrane model ”Cobham” 3026, bør derfor hurtigst muligt udskifte deres transciever.

Fejlen er opstået i søndags (den 26. marts 2023, red.) i forbindelse med skiftet til sommertid, og årsagen til fejlen er formentlig, at hardwaren er blevet for gammel.

Mellem 60 og cirka 250 fiskefartøjer formodes at anvende de fejlbehæftede transceivere, men nogle af de disse fiskefartøjer kan dog allerede have fået udskiftet det gamle GPS-modul og vil dermed ikke være ramt fra transmissionsproblemet.

Berørte fiskere bør derfor hurtigst muligt anskaffe en ny transciever, der anvender Iridium satellitsystemet.

Udskiftning af transciveren skal ske snarest muligt. Efter § 6 i bekendtgørelsen om overvågning af fiskerfartøjer via satellit er det fastsat, at det er forbudt at påbegynde en fangstrejse eller deltage i enhver form for fiskeri, hvis fartøjets FOE (VMS) ikke virker. Fra det tidspunkt, hvor fartøjsføreren eller dennes repræsentant konstaterer eller underrettes om, at FOE ikke virker, skal den pågældende påse følgende:

1) Fiskeriet straks indstilles.

2) Alle redskaber straks tages om bord.

3) Fartøjet sejles i havn med henblik på reparation af FOE.

Fiskeristyrelsen har forståelse for, at der er opstået en ekstraordinær situation, hvorfor fartøjerne tillades at forlade havn, på trods af der ikke modtages korrekte positionsdata.

Fiskeristyrelsen vil indtil videre følge udviklingen tæt, og vil være i dialog med fiskeriforeninger omkring ovenstående problemstilling.

Powered by Labrador CMS