Regeringen vil forbyde trawlfiskeri på fem rev i Nordsøen og Skagerrak

Regeringen er nu klar med et forslag, der skal gøre fiskeri med bundslæbende redskaber i fem danske revområder i Nordsøen og Skagerrak forbudt. Forslaget, som skal sikre beskyttelse af de sårbare rev, sendes inden for kort tid til EU-Kommissionen, hvor reglerne skal vedtages.

Publisert Sist oppdatert

Det skal være slut med at fiske med bundslæbende trawl henover fem stenrev i Nordsøen og Skagerrak. Sådan lyder udmeldingen fra regeringen, der er klar til at forbyde fiskeri med bundslæbende redskaber. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

Forbuddet skal omfatte både bundtrawl, snurrevod og bomtrawl i de fem Natura 2000-områder Lønstrup Rødgrund, Thyborøn Stenvolde, Jyske Rev, Store Rev og Gule Rev, der alle ligger ud for den vestjyske kyst i Nordsøen og Skagerrak.

Forslaget, som regeringen i sidste uge sendte til Folketinget, har været forhandlet i tre år i EU-regi, og nu har landene, som har fiskerirettigheder i områderne, alle godkendt det. Forslaget skal derfor nu sendes til EU-Kommissionen og omsættes til EU-lovgivning, som vil gælde for alle fiskere – både udenlandske og danske.

"Det danske havmiljø har det dårligt flere steder. Det er der flere grunde til. Vi har desværre flere gange set eksempler på udenlandske bomtrawlere, som er blevet pågrebet i at overtræde fiskerireglerne. Jeg er derfor stolt over, at vi fra dansk side efter flere års forhandlinger i EU nu har fundet en fælles løsning, der skal forbyde både fiskeriet med ikke kun de tunge bomtrawl, men også andre bundslæbende redskabstyper, i fem vigtige danske naturområder. Vi skal understøtte fiskeriet i en fortsat mere bæredygtig retning, og vi har pligt til at tage vare på vores farvande og havnatur, så vi kan overdrage havet i en tilstand, hvor kommende generationer også kan benytte og have glæde havets ressourcer. Med forslaget tager vi nu et vigtigt skridt i vores bestræbelser på et generelt forbud mod tunge bomtrawl," lyder det fra fiskeriminister Jacob Jensen (V).

Forslaget skal bidrage til, at Danmark efterlever EU’s habitatdirektiv og bidrage til en bedre miljøtilstand.

"Udenlandske bomtrawlere har alt for længe forårsaget stor skade på vores rev i Nordsøen og Skagerrak. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi nu står til at kunne få beskyttet fem store områder med stenrev og boblerev, som rummer stor biodiversitet og sårbar havnatur. Jeg ser også frem til, at vi i de kommende forhandlinger om Fiskerikommissionens anbefalinger sammen med Folketingets partier skal drøfte, hvor vi skal beskytte endnu mere af havbunden mod bundslæbende fiskeri," siger miljøminister Magnus Heunicke (S).

I dag har fartøjer fra Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien rettigheder til at fiske i områderne.

Powered by Labrador CMS