Deltag i forsøgsfiskeri efter fladfisk med Roofless redskaber

Fiskefartøjer kan nu ansøge om at deltage i forsøgsfiskeri efter fladfisk i område 24 i lukkeperioden med test af det såkaldte Roofless-redskab, der har til formål at minimere bifangsten af torsk.

Publisert

Danmarks Fiskeriforening (DFPO) vil i et videnskabeligt samarbejde med DTU Aqua lave forsøg med målrettet trawlfiskeri efter fladfisk i den danske og tyske del af område 24.

Projektet åbner op for muligheden for at kunne fiske i lukkeperioden for op til seks fartøjer med anvendelse af Roofless redskabet alene, eller med direkte test mod standard redskab.

Annonceringen sker for at skabe mulighed for, at interesserede fiskere kan ansøge om deltagelse, forudsat at man opfylder projektets krav.

Projektstart forudsætter godkendelse af EU-kommissionen samt tyske myndigheder forud for projektstart og efter identificering af deltagende fartøjer.

Forsøg og formål:

Formålet med forsøget er at dokumentere, at der kan gennemføres målrettet fiskeri med trawl efter fladfisk med en minimal bifangst af torsk under fiskeriet.

For at sikre at der opnås bedst mulig viden omkring fiskeriudøvelsen, variationen i denne og områderne hvor fiskeriet foregår, vil de deltagende fartøjer skulle registrere de enkelte træk efter en protokol, som er udarbejdet af DTU Aqua/ DFPO.

Ved udførelse af forsøgsfiskeriet vil der været et krav om at der anvendes Roofless i minimum en af de trawlposer der anvendes, som deltageren selv skal bidrage med.

Der vil i forbindelse med udførelsen af forsøget, kunne deltage observatører fra DTU Aqua/ DFPO ombord på fartøjerne på udvalgte fangstrejser.

Forventede resultater:

DFPO og DTU Aqua forventer at opnå følgende resultater på baggrund af forsøgsfiskeriet:

- Beskrivelse af bifangst af torsk under fiskeriet efter fladfisk.

- Beskrivelse af fiskeriudøvelsen i tid og rum, herunder CPUE (Catch Per Unit of Effort) af fladfisk.

Krav til de deltagende fartøjer:

- Forsøgsperioden er fra 1. juni til 15. august 2024, med mulighed for at have op til 40 fiskedage.

- Fartøjer der deltager i forsøgsfiskeriet, skal være kameraovervåget. Fiskeristyrelsen skal have fuld adgang til kameradata. Har fartøjet ikke kamerasystem installeret, skal fartøjet selv dække udgifter til dette.

Forsøget vil blive udført med Roofless redskaber.

- Fartøjerne skal følge de aftaler, der er indgået med DFPO, DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt den tilladelse der bliver udstedt fartøjet.

- Fartøjerne skal følge den af DTU Aqua og DFPO udarbejdede protokol for forsøg og prøvetagning Jf. aftale med DTU på baggrund af forsøgsprotokol.

- Fartøjerne sørger selv for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet ved selv at have kvote til de pågældende arter, eller leje sig på plads efterfølgende.

Du kan læse mere om projektet, og hvordan man tilmelder sig på linket her

Powered by Labrador CMS